Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce dopravních přestupků na křižovatkách 

    Karpíšek, Miroslav
    Předložená bakalářská práce se zabývá navržením vhodného postupu pro detekci jízdy na červenou. V rámci teoretické části práce jsou popsány aktuální postupy využívané pro zpracování obrazu. Praktická část práce se zabývá ...
  • Posouzení finanční výkonnosti podniku s využitím Visual Basic for Application 

    Jelečková, Pavla
    Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční výkonnosti společnosti JITONA a.s. v letech 2009-2013. Finanční výkonnost je posouzena pomocí metod finanční analýzy. Výpočet potřebných ukazatelů je proveden algoritmem, ...