Now showing items 1-1 of 1

  • Využití programu LabView v oblasti elektrických přístrojů 

    Karpeta, Petr
    Mým cílem bakalářské práce je seznámení s problematikou vývojového prostředí LabVIEW a měřící kartou DAQCard-6036E. Uplatnění tohoto programu v průmyslu, dále zmapovat použitelnost v oblasti měření vlastností, sběru dat a ...