Now showing items 1-2 of 2

  • Síla vodního paprsku na rovinnou plochu 

    Kasal, Milan
    Tato bakalářská práce pojednává o teorii mechaniky tekutin. V první části práce jsou uvedeny tři základní hydrodynamické zákony pro ideální i skutečnou kapalinu. Dále je zde odvozena síla působící na plochu. Druhá část ...
  • Výpočet tepelné zátěže vlakové klimatizační jednotky 

    Kasal, Milan
    Předmětem této diplomové práce je aplikovat znalosti termodynamiky při návrhu parametrů vlakové klimatizační jednotky. V první části je nastíněna problematika klimatizační techniky, základní druhy chladících oběhů a popis ...