Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza asistenčného systému Subaru s podporou rozpoznávania chodcov využívajúceho stereovízne snímanie obrazu 

  Vertaľ, Peter; Kubjatko, Tibor; Kasanický, Gustáv (Akademické nakladatelství CERM, 2017-01)
  Článok sa venuje základnému rozboru princípu fungovania stereovizného videnia vozidla Subaru Outback a otestovaniu systému na rozpoznávanie chodcov predmetného vozidla. Stereokamera vo vozidle Subaru plní funkciu hardvérového ...
 • Použitie cdr systému pri analýze dopravných nehôd 

  Kasanický, Gustáv; Vertaľ, Peter (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Currently underway in Europe legislative and technical preparation, which aims to establish clear rules and requirements for OEM companies. It means, what data should be store in airbag unit, how long and what frequency ...
 • Vyhodnotenie crashtestov ústavu súdneho inžinierstva žilinskej univerzity zamerané na EES 

  Kohút, Pavol; Kasanický, Gustáv (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity vykonal v priebehu roku 2012 sériu crashtesov 5 vozidiel zameraných na vyhodnotenie deformačnej práce vozidla, resp. EES vozidla pri náraze vozidla na pevnú, nedeformovateľnú ...
 • Výpočet vzájemného pohybu pri kontakte vozidla s telom chodca 

  Kasanický, Gustáv; Kohút, Pavol (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  This article deals about the calculation of mutual contact of the MPV vehicle and dummy. Based on the carried out crash tests between MPV vehicles and dummy the calculation of movement the dummy was performed and evaluated ...