Now showing items 1-11 of 11

 • Alternativní způsoby analýzy strukturálních změn svalové tkáně 

  Kaspar, Pavel
  Tato disertační práce se zabývá tématikou analýzy strukturálních změn ve svalové tkáni a metodikou optického měření. I přesto, že existuje nezanedbatelné množství metod pro detekci konkrétních změn ve svalovině, především ...
 • Characterization of Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Electrospun Fibers Doped by Carbon Flakes 

  Kaspar, Pavel; Sobola, Dinara; Částková, Klára; Knápek, Alexandr; Burda, Daniel; Orudzhev, Farid; Dallaev, Rashid; Tofel, Pavel; Trčka, Tomáš; Grmela, Lubomír; Hadaš, Zdeněk (MDPI, 2020-11-24)
  Polyvinylidene fluoride (PVDF) is a modern polymer material used in a wide variety of ways. Thanks to its excellent resistance to chemical or thermal degradation and low reactivity, it finds use in biology, chemistry, and ...
 • Complementary SEM-AFM of Swelling Bi-Fe-O Film on HOPG Substrate 

  Sobola, Dinara; Ramazanov, Shihgasan; Konečný, Martin; Orudzhev, Farid; Kaspar, Pavel; Papež, Nikola; Knápek, Alexandr; Potoček, Michal (MDPI, 2020-05-23)
  The objective of this work is to study the delamination of bismuth ferrite prepared by atomic layer deposition on highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) substrate. The samples’ structures and compositions are provided ...
 • Local Electron-Sample Interaction During Scanning Electron Microscopy on Organic and Metallic Objects 

  Kaspar, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  To ascertain how high energy of an electron is needed to acquire a sufficient data yield from organic and metallic sample, a Monte Carlo algorithm is used to compare the behaviour of electrons after contact with the material. ...
 • Piezoelectric Current Generator Based on Bismuth Ferrite Nanoparticles 

  Orudzhev, Farid; Ramazanov, Shihgasan; Sobola, Dinara; Alikhanov, Nariman; Holcman, Vladimír; Škvarenina, Ľubomír; Kaspar, Pavel; Gadjilov, Gamzat (MDPI, 2020-11-25)
  Bismuth ferrite nanoparticleswith an average particle diameter of 45 nmand spatial symmetry R3c were obtained by combustion of organic nitrate precursors. BiFeO3-silicone nanocomposites with various concentrations of ...
 • Spectrometric Evaluation Of Carbon Quantum Dot Size Distribution 

  Kaspar, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The discovery of graphene affected a large amount of scientific fields, as the material under correct circumstances can have amazing properties applicable in numerous disciplines. Because of graphene’s interaction with ...
 • Stereometric analysis of Ta2O5 thin lms 

  Sobola, Dinara; Kaspar, Pavel; Oulehla, Jindřich; Papež, Nikola (De Gruyter, 2020-01-27)
  The purpose of this work is the study of the correlation between the thickness of tantalum pentoxide thin lms and their three-dimensional (3D) micromorphology.The samples were prepared on silicon substrates by electron ...
 • Studium morfologie vysoce orientovaného pyrolytického grafitu ozářeného ionty argonu 

  Komínek, Josef
  Hlavním cílem bakalářské práce je studium povrchu vysoce uspořádaného pyrolytického grafitu (HOPG) pomocí mikroskopie atomárních sil a spektroskopie Raman a XPS. HOPG je vrstvený materiál: atomy každé vrstvy mezi sebou ...
 • Surface Modification and Enhancement of Ferromagnetism in BiFeO3 Nanofilms Deposited on HOPG 

  Ramazanov, Shihgasan; Sobola, Dinara; Orudzhev, Farid; Knápek, Alexandr; Polčák, Josef; Potoček, Michal; Kaspar, Pavel; Dallaev, Rashid (MDPI, 2020-10-09)
  BiFeO3 (BFO) films on highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) substrate were obtained by the atomic layer deposition (ALD) method. The oxidation of HOPG leads to the formation of bubble regions creating defective regions ...
 • Transformace svodů EKG 

  Kaspar, Pavel
  Transformace EKG svodů Smyslem této práce je seznámit se se způsoby transformace EKG svodů, realizovat Dowerovu transformaci a vyhodnotit její efektivitu. Následně v prostředí MATLAB navrhnout a realizovat vlastní verzi ...
 • Zpracování signálů z moderních mikroskopů pro lokální charakterizaci materiálů 

  Kaspar, Pavel
  Zpracování signálů z moderních mikroskopů pro lokální charakterizaci materiálů Pro pokrok vyhodnocování obrazů sejmutých mikroskopy je zpracování obrazů stále důležitější. Tato práce se zabývá detekcí a odstraněním artefaktů ...