Now showing items 1-2 of 2

  • Laboratorní úlohy v prostředí OPNET pro předmět Komunikační technologie 

    Kasper, Robin
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem laboratorních úloh pro předmět Komunikační technologie, který je zařazen do druhého ročníku bakalářského studia oboru Teleinformatika. Předmět představuje první seznámení studentů se ...
  • Testování bezdrátových modemů ZigBee 

    Kasper, Robin
    Tato bakalářská práce se zabývá testováním bezdrátových radiových modemů CDX800. Modemy komunikují v bezlicenčním pásmu 869MHz a jsou založeny na standardu ZigBee. Popisu tohoto standardu je věnována první kapitola. Práce ...