Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza stability kovových výztužných profilů při tlakovém zatížení pomocí metody konečných prvků 

  Hála, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá ztrátou stability kovového výztužného profilu. První část zahrnuje rešerši vybraných analytických metod. Další část se zabývá numerickým řešení, včetně tvorby vhodného výpočtového modelu a ...
 • Analýza únosnosti sendvičového panelu při smykovém zatížení 

  Kopylov, Gleb
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť vhodnú simulačnú metódu pre rovinnú šmykovú skúšku. Boli popísané rôzne typy porúch kompozitových panelov a rôzne prístupy k šmykovým skúškam. Boli navrhnute rôzne ...
 • Hmotnostní optimalizace kesonu křídla letounu L 410 NG 

  Jurek, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá parametrickou optimalizáciou kesónu krídla letúna L 410 NG za účelom zníženia jeho hmotnosti. Práca je zameraná najmä na popis a aplikáciu metodiky optimalizačných analýz s využitím metódy ...
 • Instalace plováků pro letoun M-4 Irbis 

  Heczko, Nikodem
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem instalace plováků pro letoun M-4 Irbis a jeho modifikací s cílem umožnit přistání na vodní hladině. Součástí práce je volba geometrie plováků, hmotnostní rozbor modifikované verze a ...
 • Konstrukční uspořádání křídla soutěžního letounu 

  Mahdal, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním uspořádáním křídla soutěžního letounu. Práce se skládá z pěti hlavních částí. První část popisuje soutěž Air Cargo Challenge, pro kterou je daný letoun navrhován. Dále je proveden ...
 • Návrh a pevnostní kontrola systému řízení letounu TL 4000 

  Greň, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem mechanismu řízení letounu TL 4000, určení sil působících na jednotlivé součásti řízení a jejich pevnostní analýzou. V této práci jsou vypracovány všechny tři složky řízení a to tak, ...
 • Návrh instalace motorů ROTAX pro letoun SKYLEADER 400 

  Rakušan, Miroslav
  Tato bakalářská je zaměřena především na výpočet motorového lože a jeho návrh pro motory Rotax 912iS a 914UL, které budou instalovány v ultralehkém letounu Skyleader 400. V první části je krátká rešerše, kde jsou zmíněny ...
 • Návrh křídla soutěžního letounu 

  Jurda, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom krídla nového súťažného letúnu pre súťaž SAE Aero Design East 2020. Úvod práce je zameraný na vysvetlenie a rozbor pravidiel zohľadňujúcich návrh krídla s následnou analýzou bodovacej ...
 • Návrh podvozku malého dvoumístného letounu 

  Trojánek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá úpravou podvozku letounu za splnění podmínek předpisu CS-23, neboť stávající přistávací zařízení není možno v souladu s tímto předpisem certifikovat. V prvé řadě řeší, jaký typ podvozku je ...
 • Návrh podvozku s lyžemi pro letoun s krátkým vzletem a přistáním 

  Hostinský, Vladimír
  Cílem této bakalářské práce je výběr nejvhodnějšího typu podvozku s lyžemi pro daný letoun kategorie STOL a návrh instalace tohoto podvozku na letoun při dodržení platných předpisů a parametrů požadovaných výrobcem letounu. ...
 • Návrh podvozku soutěžního modelu letadla 

  Gebrlín, Jakub
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh podvozku súťažného modelu lietadla. Úvodná časť tejto práce je zameraná hlavne na rešeršné štúdiá podvozkov a ich následného porovnávania z hľadiska výhod a nevýhod pre nový súťažný ...
 • Návrh podvozku VUT200 TwinCobra 

  Novák, Josef
  Hlavním cílem diplomové práce je návrh variant konstrukčního řešení uspořádání a zatahování hlavního podvozku letounu VUT200 TwinCobra. Pro každou variantu je určen rozvor respektive rozchod podvozkových noh v závislosti ...
 • Návrh řízeného příďového podvozku pro letoun PS-28 Cruiser 

  Marcinko, Peter
  Tato práca sa zaoberá návrhom riadeného predného podvozku s hydropneumatickým tlmičom určeného pre letún PS-28 Cruiser. V Práci je spracovaný návrh podvozkov a výber vhodnej varianty. V práci je ďalej spracovaný návrh ...
 • Optimální modelování nýtového spoje pomocí metody konečných prvků 

  Giorgobiani, Ioseb
  Diplomová práce je zaměřena na optimální modelování nýtového spoje pro tři různé konfigurace pomocí metody konečných prvků v programu MSC. Nastran/Patran. Na základě prezentovaných výsledků je možné virtuálně simulovat ...
 • Research of Effects of Defects on Stability Failures of Semi-monocoque Stiffeners 

  Katrňák, Tomáš; Juračka, Jaroslav; Jebáček, Ivo (Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press, 2020-01-29)
  This article presents further results of the research of effects of model defects on the local buckling of compressed stiffeners in nonlinear finite element (FE) analyses. The main outcomes are confirmation of trends for ...
 • Vliv vibrací na životnost vztlakových klapek letounu L 410 NG 

  Častulík, Lubomír
  Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro stanovení vlivu vibrací na únavovou životnost a rychlost šíření trhlin u vztlakových klapek letounu L 410 NG. Úvodní část práce obsahuje potřebné informace o letounu a zatížení ...