Now showing items 1-1 of 1

  • Počítačový model tranzistoru FET 

    Kaupa, Petr
    Práce pojednává o tranzistorech FET, základních principech jejich fungování a vlastnostech. Zabývá se především simulováním tranzistorů MOSFET v programu FEMLAB. Dále se zabývá optimalizací parametrů simulovaného modelu ...