Now showing items 1-4 of 4

 • G-quadruplexes in the Archaea Domain 

  Brázda, Václav; Luo, Yu; Bartas, Martin; Kaura, Patrik; Porubiaková, Otília; Šťastný, Jiří; Pečinka, Petr; Verga, Daniela; Da Cunha, Violette; S. Takahashi, Tomio; Forterre, Patrick; Myllykallio, Hannu; Fojta, Miroslav; Mergny, Jean-Louis (MDPI, 2020-09-21)
  The importance of unusual DNA structures in the regulation of basic cellular processes is an emerging field of research. Amongst local non-B DNA structures, G-quadruplexes (G4s) have gained in popularity during the last ...
 • Implementace nástroje pro analýzu lokálních struktur DNA 

  Kaura, Patrik
  Tato diplomová práce je zaměřena na popis a realizaci aplikace API wrapper, která pracuje nad výpočetním jádrem ibp bioinformatics. První polovina práce se zaměřuje na shrnutí základních znalostí z oblasti výzkumu DNA, ...
 • Návrh a realizace detekce a sledování značky pro účel řízení semiautonomního konvoje 

  Kaura, Patrik
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis a realizaci detekčního a sledovacího systému pasivního prvku pro účely řízení semiautonomního konvoje. První polovina práce se věnuje shrnutí některých řešení konvojů, použitých ...
 • Návrh a realizace prototypu přípravku pro testování Arduino řídicích jednotek 

  Piech, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací prototypu přípravku, který bude sloužit pro testování Arduino řídicích jednotek. V teoretické části jsou analyzovány základy programování jednotek Arduino a jejich využití, ...