Now showing items 1-20 of 27

 • Baterie pro medicínské aplikace 

  Pagáčová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem různých uhlíkových materiálů na vlastnosti Li-S akumulátorů. V teoretické části práce jsou popsány primární a sekundární elektrochemické zdroje se zaměřením v medicínských aplikacích. ...
 • Biodegradabilní kostní implantáty na bázi železa 

  Müller, Petr
  Osteosynthesis, temporary bone replacement, biodegradable metals, biodegradation, biocompatibility, powder metallurgy, sintering, iron, ferrous alloys, electrochemical corrosion, corrosion potential, spectroscopy
 • Chytrá domácnost 

  Pitra, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře a popsat mu základní principy, charakteristiky a použití mého vlastního projektu s názvem Chytrá domácnost. V této práci se budu zabývat dosavadním stavem mého projektu a ...
 • Elektrodové materiály a elektrolyty pro hliníko-iontové akumulátory 

  Benešová, Petra
  Tato bakalářská práce představuje úvod do aktuální tematiky hliníko-iontových akumulátorů, které by se v budoucnu mohly stát dostupnou alternativou na poli elektrochemických zdrojů energie. Práce úvodem představuje základní ...
 • Kladné elektrody pro lithno-iontové akumulátory na bázi LiCoO2 

  Krištof, Petr
  Tato práce se věnuje materiálům používaných při výrobě katod Li-ion baterií. Zejména se jedná o materiál LiCoO2 a jeho dotování alkalickými kovy. První část se zabývá charakteristikou Li-ion baterií, používanými materiály, ...
 • Lithium-iontový článek: Úprava přírodního grafitu metodou lithiace 

  Bílek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice lithium-iontových akumulátorů. Práce se zaměřuje na zápornou elektrodu lithium-iontového akumulátoru tvořenou přírodním grafitem. V teoretické části se práce zabývá charakteristickými ...
 • Model průmyslového robotického ramene 

  Sobota, David
  Práce se zabývá problematikou průmyslových robotických ramen, jejich konstrukcí, řízením i rolí v konceptu Průmysl 4.0. Popisuje proces vývoje a následné realizace modelu průmyslového ramene pomocí technologie 3D tisku. ...
 • Modelování Lithium Iontových akumulátorů pomocí ECM 

  Langer, Lukáš
  Tato práce se se zabývá modelováním a simulováním Li-Iontových akumulátorů v programu ANSYS Fluent. Jsou zde rozebrány různé druhy simulování s hlavním zaměřením na metodu pomocí náhradního obvodu ECM. Práce se zabývá také ...
 • Modifikace katodového materiálu na bázi niklu a manganu pro Li-ion články 

  Bukáčková, Ivana
  Tato bakalářská práce se zabývá katodovými materiály pro lithiové články s napětím okolo 5V. První část práce je věnovaná charakteristice Li-ion baterií, elektrochemickým reakcím a vlastnostem elektrodových materiálů. Dále ...
 • Modifikace materiálů pro kladné elektrody lithno-iontových akumulátorů 

  Kazda, Tomáš
  Tato dizertační práce je věnována studiu vlastností katodových materiálů pro lithno-iontové akumulátory. V teoretické části práce je uveden přehled katodových materiálů a stručný úvod do rozsáhlé problematiky lithono-iontových ...
 • Možnosti recyklace Li-Ion akumulátorů 

  Karmazínová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou recyklace lithno-iontových akumulátorů. V práci jsou rozebrány jednotlivé metody, ať už komerčně využívané pro recyklaci, nebo procesy používané pouze na laboratorní úrovni. Se ...
 • Nízkoteplotní vodíkové palivové články 

  Kazda, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na nízkoteplotní palivové články a jejich použití v automobilech a mobilních aplikacích. V teoretické částí projektu je popsán rozvoj palivových článků v posledních letech i historicky, dále ...
 • Optimalizace struktury kompozitních materiálů na bázi uhlíku 

  Kazda, Tomáš
  Tato práce se zaměřuje na optimalizaci kompozitních materiálů na bázi uhlíku. V teoretické částí projektu je seznámení s kompozitními materiály a materiály používanými k jejich výrobě. Dále se zabývá jejich vlastnostmi a ...
 • Příprava a charakterizace sulfurizovaných polymerů pro elektrochemické zdroje proudu 

  Svoboda, Lukáš
  Baterie založené na lithno-sírové technologii mají potenciál ukládat několikanásobně vyšší množství energie při zachování stejné hmotnosti, než stávající lithno-iontové baterie. To je možné díky vysoké teoretické hustotě ...
 • Přírodní expandovaný a vločkový grafit jako záporná elektroda lithium-iontového článku 

  Paulovics, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou lithium-iontových akumulátorů, především pak zápornými (anodovými) elektrodovými materiály. Jako aktivní elektrodový materiál je v práci použit přírodní grafit ve dvou formách, ...
 • Řízení 3D tiskárny pomocí mikropočítače Raspberry Pi 

  Lokajíček, Lukáš
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá možností řešení ovládání 3D tiskárny typu RepRap pomocí mikropočítače Raspberry Pi. V teoretické části je provedena rešerše teorie o 3D tisku orientovaná na 3D tiskárnu na ústavu ...
 • Studie stability elektrolytů a elektrod pomocí elektrochemických metod 

  Bukáčková, Ivana
  Tato diplomová práce se zabývá studiem stability elektrolytů a elektrod pomocí elektrochemických metod Li-ion baterií. První část práce obsahuje charakteristiku Li-ion baterií, elektrochemické reakce a vlastnosti elektrodových ...
 • Studie vlastností pokročilých materiálů pro katody lithno-iontových akumulátorů 

  Pustowka, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá ve své první části především charakteristikou lithium iontových akumulátorů z hlediska jejich konstrukce, elektrochemických vlastností a dále také vlastnostmi nejpoužívanějších katodových ...
 • Studium elektrodových materiálů pro Li-Ion akumulátory pomocí elektronové mikroskopie 

  Kaplenko, Oleksii
  Cílem této práce je popsat vliv teploty na strukturu a chemické složení elektrodových materiálů pro Li-Ion akumulátory. V teoretické části práce je popsána obecná problematika a terminologie baterií a jejich dělení. Ke ...
 • Studium vlastností katodového materiálu pro Li-ion články v závislosti na struktuře aktivní vrstvy 

  Kršňák, Jiří
  Tato práce se zabývá studiem vlastností katodového materiálu lithno-iontových článků v závislosti na struktuře aktivní vrstvy. Cílem práce je seznámit se s problematikou výroby a diagnostiky katodového materiálu a porovnání ...