Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na zlepšení firemní kultury 

    Kazda, Zbyněk
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou firemní kultury. Najdete v ní základní vymezení firemní kultury od nejrůznějších autorů a nejdůležitější teoretické pojmy. Analyzuje firemní kulturu firmy KAMPOS, s.r.o.. Pro ...
  • Řízení průběhu zakázky organizací 

    Kazda, Zbyněk
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení průběhu zakázky organizací. Najdete v ní nejdůležitější teoretické pojmy vztahující se k řízení zakázky. Analyzuje průběh zakázky ve společnosti TOS KUŘIM - OS,a.s. ...