Now showing items 1-2 of 2

  • Certifikace firmy dle ČSN EN 15085 a ČSN EN ISO 3834 

    Kazdera, Tomáš
    Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia je zaměřen na certifikaci firmy SW-MOTECH s.r.o. v oblasti svařování ocelových konstrukcí pro kolejová vozidla. Dle norem ČSN EN 15085 a ČSN EN ISO 3834. První část práce je ...
  • Nové metody dokončování vnitřních rotačních ploch 

    Kazdera, Tomáš
    Obsah textu se zabývá metodami dokončování vnitřních rotačních ploch. V práci jsou po teoretické stránce rozebrány nejpoužívanější způsoby obrábění, které se běžně používá ve strojírenské praxi. U jednotlivých metod, jsou ...