Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza elektrických vlastností epoxidových pryskyřic s různorodými plnivy 

  Horák, Luděk
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem elektroizolačních zalévacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic. Popisuje chemické složení, výrobu, vlastnosti a metody měření základních elektrických veličin těchto materiálů. ...
 • Analýza elektrických vlastností epoxidových pryskyřic s různými plnivy v teplotní a kmitočtové závislosti 

  Horák, Luděk
  Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem elektroizolačních zalévacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic. Popisuje chemické složení, výrobu, vlastnosti a metody měření základních elektrických veličin těchto materiálů. ...
 • Aplikační možnosti refraktometru k diagnostice kapalin 

  Macháč, Milan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na aplikační možnosti refraktometru k diagnostice kapalin. První část práce je zaměřena na teoretické základy šíření elektromagnetického vlnění. Další oddíl je orientován na měření indexu ...
 • Degradace epoxidových pryskyřic s různými plnivy slunečním zářením 

  Škarabelová, Lenka
  Tato práce je zaměřena na prostudování chemických a fyzikálních vlastností dielektrických materiálů se zaměřením na epoxidové pryskyřice. Jsou zde zahrnuty možné vlivy, které mohou ovlivňovat vlastnosti epoxidových pryskyřic, ...
 • Dielektrické vlastnosti epoxidových pryskyřic 

  Matoušová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá základními vlastnostmi epoxidových směsí, jelikož určení základních parametrů připravené epoxidové směsi by v případě příznivých výsledků mohlo vést ke snížení počtu vad v epoxidem zalévaných ...
 • Kalibrace kontaktních a bezkontaktních teploměrů 

  Skalický, David
  Tato práce se zabývá problematikou kalibrace kontaktních a bezkontaktních teploměrů. Teoretická část práce popisuje fyzikální zákonitosti, které jsou podstatné pro kontaktní a bezkontaktní měření teploty, požadavky kladené ...
 • Měření náhradního obvodu piezoelektrického rezonátoru 

  Vomočil, Vojtěch
  Diplomová práce pojednává o obecném přehledu teorie piezoelektřiny zaměřeném jak na matematický popis, tak na popis vlastností piezoelektrických látek. Dále se zaměřuje na popis piezoelektrických rezonátorů s podrobnějším ...
 • Měření vodivosti keramických materiálů za vysokých teplot 

  Grochal, Peter
  Cieľom tejto práce je zoznámenie sa s podrobnou štruktúrou zirkónie stabilizovanou ytriou so zameraním hlavne na vodivosť. Nanášanie platinových elektród sieťotlačou. Riešenie komplexnosti segregácie vodivosti pomocou ...
 • Návrh chlazení dvoukanálového výkonového audio zesilovače pomocí MKO 

  Němec, Radek
  Tato Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí dvoukanálového výkonového audio zesilovače typu Leach včetně potřebných doplňkových komponent a následným návrhem chlazení zesilovače pomocí návrhového systému SolidWorks, ...
 • Piezoelektřina v technické praxi 

  Škarabelová, Lenka
  Bakalářská práce se věnuje prostudování principu a možnosti využití piezoelektrického jevu. Jelikož využití piezoelektrického jevu v elektrotechnice je velmi rozsáhlé, hlavní zaměření je tu kladeno na možnosti využití ...
 • Porovnání vlastností perovskitovských fotovoltaických článků 

  Mudroch, Michal
  V tejto bakalárkej práci je predstavená technológia výroby a premena elektromagnetického žiarenia na elektrickú energiu s využitím perovskitov. V práci sú popísané známe druhy štruktúr perovskitových fotovoltaických článkov ...
 • Predikce spolehlivosti pájeného spoje 

  Stejskal, Petr
  Práce rozebírá problematiku spolehlivosti pájených spojů a jejich diagnostiky. Ačkoliv jsou současné výrobní postupy a technologie na vysoké úrovni, stále vysoký počet elektrotechnických zařízení ukončí svůj funkční život ...
 • Studium elektrochemické inzerce kationtů do oxidů přechodových kovů 

  Svoboda, Vít
  Elektrochromní zařízení jsou založena na interkaláčních procesech do aktivní vrstvy, nejčastěji do WO3. Optické vlastnosti aktivní vrstvy jsou měněny interkalací iontů z elektrolytu . Z tohoto důvodu se využívá lithných ...
 • Studium hydroxidů a oxidů kovů ve vodných roztocích 

  Špičák, Petr
  Dizertační práce se zabývá analýzou obou fází hydroxidu nikelnatého i jejich oxidovaných stavů. Řeší problém stability a degradačních mechanismů elektrochemicky aktivnější alfa fáze na běžně používanou beta fázi. Aktivní ...
 • Sušení a předehřev v zalévacím procesu epoxidů 

  Matoušová, Klára
  Bakalářská práce se zabývá vadami v epoxidem zalévaných přístrojových transformátorech. Jelikož působení vlivů, způsobující nekvalitu, je velmi rozsáhlé, je největší důraz kladen na vliv vlhkosti. V práci je popsána ...
 • Teplotní degradace alternativních elektroizolačních kapalin 

  Vodička, Tomáš
  Diplomová práce se zaobírá teplotní degradací alternativních elektroizolačních kapalin. Teoretická část popisuje současný stav problematiky, elektroizolační kapaliny, jejich klasifikaci a druhy. Jsou zde popsány vlastnosti ...
 • Události č. 4/1998 

  Cenek, Miroslav; Hobstová, Pavla; Hons, Zdeněk; Jursová, Nataša; Kazelle, Jiří; Konvička, Miloslav; Němeček, Petr; Rotreklová, Martina; Schmeidler, Karel; Stránský, Karel; Ustohal, Vladimír; Zábršová, Petra; Zmrzlý, Simeon (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1998)
 • Události č. 7-8/1997 

  Davidová, Marie; Drápal, Jaroslav; Drdla, Miloš; Filka, Miloslav; Fišera, Miroslav; Kazelle, Jiří; Klir, George J.; Honzík, Jan M.; Konečná, Yvonne; Křivánek, Vítězslav; Kupec, Jan; Levický, Dušan; Matoušek, Jiří; Nováček, Vnislav; Nový, Alois; Ochrana, Ladislav; Ustohal, Vladimír; Vavřín, Petr; Werner, Jan (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1997)
 • Ultrazvuk v diagnostice materiálů 

  Kristek, Michal
  Cílem semestrálního projektu je prostudovat fyzikální základy ultraakustiky a seznámit se s možnostmi využití ultrazvuku v diagnostice materiálů. Dále se seznámit s funkcemi a obsluhou ultrazvukového zařízení EPOCH LT od ...
 • Vliv aditiv na elektrické vlastnosti epoxidových pryskyřic 

  Šebesta, Petr
  Práce rozebírá současný stav ve výrobě a vývoji zalévacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic. Práce probíhala ve spolupráci s firmou SYNPO, a.s. Pardubice, která poskytla vzorky pryskyřic s různými aditivy k měření. Práce ...