Now showing items 1-14 of 14

 • Bezdrátový sběr dat z řídících jednotek automobilů 

  Procházka, Miroslav
  Tato práce se zabývá implementací bezdrátového rozhraní do modulu zajišťujícího komunikaci mezi počítačem a řídící jednotkou automobilu. Je zde popsán standard 802.11, struktury bezdrátových sítí, spojovací vrstva a MAC ...
 • Indukční snímač přiblížení elektricky vodivých materiálů 

  Bláha, Vladimír
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí indukčního senzoru s planárními cívkami, výrobou funkčního vzorku, simulacemi dílčích elektronických obvodů s jejich následným porovnáním se změřenými výstupními signály. Dále pak ...
 • Laboratorní pracoviště pro měření věrnosti barev ve videotechnice 

  Melo, Jan
  Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola popisuje základní pojmy ve videotechnice (jas, odstín, diagramy CIE). Druhá kapitola pojednává o typech barevných prostorů RGB, HSV, CMY(K), YUV, YCbCr, YIQ. V ...
 • Modelování systému UMTS 

  Predajňa, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá modelovaním systému UMTS v downlinku v programe MatLab. Je zameraná na spracovanie signálu vo fyzickej vrstve a sleduje vplyv nastavenia jednotlivých parametrov na chybovosť BER pri prenose ...
 • Návrh rádiové části sítě LTE 

  Tribula, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem rádiové části systému LTE pomocí programu ICS Designer. Nejprve práce popisuje zpracování signálu ve fyzické vrstvě systému LTE, a to pro downlink a uplink. Následně bylo vytvořeno jednoduché ...
 • Odhad parametrů přenosového kanálu pro systémy CDMA 

  Kadlec, Petr
  Tématem této práce je problém zjišťování parametrů přenosového bezdrátového kanálu pro systémy CDMA (Code Division Multiple Access). Tato volba mnohonásobného přístupu, kdy se jednotliví uživatelé dělí o médium pomocí kódu ...
 • Optimalizace přístupu do CDMA sítí 

  Kejík, Petr
  Cílem dizertační práce je optimalizace přístupu do sítí CDMA (Code Division Multiple Access). Práce se konkrétně zabývá algoritmy pro řízení přístupu do sítě pro systém UMTS (Universal Mobile Telecommunication System). V ...
 • QoS v systému UMTS 

  Kavan, Radovan
  Tato práce pojednává o kvalitě služeb QoS (Quality of Service) v systému UMTS. Termín kvalita služeb je v poslední době velice používaným, a to nejen v počítačových sítích ale stále více také v sítích mobilních. Nynější ...
 • Rádiové rozhraní systému LTE (E-UTRAN) 

  Opletal, Prokop
  Cílem této bakalářské práce bylo prostudovat základní principy bezdrátového systému LTE se zaměřením na rádiové rozhraní. V průběhu textu jsou čtenáři seznámeni se základními koncepty systému, jako je modulace OFDM, která ...
 • Stanovení kapacity CDMA sítě 

  Pasečný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá stanovením faktorů, ovlivňujících kapacitu v CDMA síti. Tento typ sítí je nyní používán na celém světě, právě kvůli obrovským kapacitním výhodám oproti jiným komunikačním systémům. Práce obsahuje ...
 • Vysokorychlostní bezdrátové technologie 

  Bureš, David
  Seznámení s architekturou a zpracováním signálu v systémech využívajících vysokorychlostní bezdrátové technologie – LTE, WiMAX, UMB. Srovnání modulačních technik, přenosových rychlostí, spektrální a výkonové efektivity.
 • Vysokorychlostní mobilní systém LTE 

  Ohera, Vlastimil
  Cílem diplomové práce bylo seznámit se s architekturou a zpracováním signálu v systémech využívajících vysokorychlostní bezdrátové technologie LTE. Práce se zabývá podrobněji fyzickou vrstvou systému. Dále je zde popsáno ...
 • Zpracování a příjem signálů v systému UMTS 

  Hron, Michal
  Semestrální práce se zabývá detailním rozborem příjímacího kanálu UMTS systému se zaměřením na přijímač typu RAKE. Zabývá se principy zpracování signálů v downlinku CDMA sítí a prostřednictvím programového prostředí MATLAB ...
 • Zpracování signálů v systému Flarion 

  Szajkó, Juraj
  Cílem bakalářské práce Zpracování signálů v systému Flarion bylo prostudovat způsoby zpracování signálu ve fyzické vrstvě a architekturu sítě Flarion. Na základě získaných poznatků při studiu fyzické vrstvy bylo za úkolem ...