Now showing items 1-17 of 17

 • Akcelerace detekce bezpečnostních hrozeb v síti 

  Piecek, Adam
  Bakalářská práce se zabývá akcelerací systémů IDS (Intrusion Detection System) pro detekci bezpečnostních hrozeb v síti. Hlavním cílem práce je návrh na využití konceptu softwarově definovaného monitorování (Software Defined ...
 • Analýza síťového provozu pomocí sketchí 

  Dřevo, Aleš
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit program na analýzu síťového provozu a detekci anomálií v provozu počítačové sítě. K tomu je využívána technika zvaná Heavy-Changes Detection spadající do kategorie proudových algoritmů. ...
 • Analýza zachyceného DNS provozu 

  Hmeľár, Jozef
  Táto práce je zaměřená na analýzu zachyceného DNS provozu. Úvod práce je zaměřený na základní popis počítačových sítí, službu DNS a popisu síťových toků. Pak se práce zaměřuje analýzou formátů Netflow, IPFIX a PCAP, analýzou ...
 • Aplikačně specifický procesor pro stavové zpracování síťových dat 

  Kučera, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikačně specifického procesoru pro vysokorychlostní stavové měření síťových toků. Hlavním cílem je vytvoření komplexního systému pro akceleraci různých aplikací z oblasti ...
 • Detekce skenování portů na vysokorychlostních sítích 

  Kapičák, Daniel
  V této práci budu prezentovat efektivní metodu detekce TCP skenování portů ve vysokorychlostních sítích. Hlavní myšlenka této metody je zahození co největšího množství paketů tak aby to nemělo vliv na přesnost. Ukážu, že ...
 • Detekce útoků typu SYN flood 

  Ruprich, Michal
  Tato práce se zabývá detekcí anomálií v analýze síťového provozu. Cílem je implementace tří algoritmů, určených pro odhalení síťových útoků typu SYN flood. Použité metody monitorují síťový provoz v reálném čase a vytváří ...
 • Hardwarová akcelerace aplikací pro monitorování a bezpečnost vysokorychlostních sítí 

  Kekely, Lukáš
  Diplomová práce se zaobírá návrhem systému pro softwarově řízenou hardwarovou akceleraci ve vysokorychlostních sítích. Hlavní úlohou je umožnění jednoduchého přístupu k akceleraci pro různé aplikace z oblasti monitorování ...
 • Hardwarová akcelerace operace hledání nejdelšího společného prefixu 

  Kekely, Lukáš
  V této bakalářské práci je popsán návrh a implementace hardwarové architektury na hledání nejdelšího shodného prefixu s ohledem na dosáhnutí rychlosti a propustnosti požadované v dnešních vysokorychlostních počítačových ...
 • Hardwarově akcelerované zařízení pro ochranu před DoS útoky 

  Kuka, Mário
  Táto práca sa zaoberá vývojom firmvéru pre hardvérovo akcelerované zariadenie pre ochranu pred amplifikačnými (D)DoS útokmi. V dnešnej dobe sú útoky typu (D)DoS veľmi rozšírené a zapríčiňujú nemalé finančné škody. Cieľom ...
 • Implementace samoopravných kódů pro 100 Gb/s Ethernet 

  Velecký, Jan
  Práce se zabývá návrhem ucelené RS-FEC vrstvy pro 100Gb/s Ethernet dle standardu IEEE 802.3-2015 včetně kódovacího a dekódovacího obvodu Reed-Solomonova kódu. Text objasňuje matematický aparát konečných těles, lineárních ...
 • Implementace vrstvy RS-FEC pro 400 Gb/s Ethernet 

  Zahálka, Patrik
  Tato diplomová práce se věnuje problematice VLSI návrhu a implementaci vrstvy RS-FEC pro 400 Gb/s Ethernet do FPGA Intel® Stratix® 10 DX 2100. V práci je charakterizován současný stav rychlostí Ethernetu, význam a kontext ...
 • Konfigurace OpenWRT systému pomocí protokolu NETCONF 

  Nagy, Peter
  Cílem práce je konfigurace platformy OpenWrt s využitím protokolu NETCONF. Na komunikaci pomocí protokolu NETCONF byly použity stávající nástroje ve formě knihovny libnetconf a sady nástrojů Netopeer. Implementační část ...
 • Simulace útoků na službu DNS 

  Navrátil, Tomáš
  Tato bakalářská práce se věnuje simulaci a detekci kybernetických útoků na službu DNS. Cílem bylo vybrané útoky simulovat, analyzovat jejich chování a na základně získaných poznatků vytvořit nástroj schopný analýzy síťového ...
 • Softwarově řízené monitorování síťového provozu 

  Kekely, Lukáš
  Tato disertační práce se zabývá návrhem nového způsobu softwarově řízené (definované) hardwarové akcelerace pro moderní vysokorychlostní počítačové sítě. Hlavním cílem práce je formulace obecného, flexibilního a jednoduše ...
 • Syntaktická analýza a validace datových modelů popsaných jazykem YANG 

  Vican, Pavol
  Administrátori počítačových sietí potrebujú nástroje na konfiguráciu a monitorovanie sieťových zariadení. Z tohto dôvodu bol vytvorený protokol NETCONF, určený na vzdialenú konfiguráciu, a modelovací jazyk YANG, ktorý ...
 • Virtualizace I/O operací v oblasti počítačových sítí 

  Perešíni, Martin
  Existuje veľa rôznych dôvodov pre spoločnosti a organizácie, prečo by mali investovať do virtualizácie. Asi najväčší dôvod je finančná motivácia, pretože nasadenie virtualizácie môže ušetriť nemálo peňazí. Táto práca sa ...
 • Využití jazyka P4 k popisu akcelerovaného zařízení na ochranu před DoS útoky 

  Kuka, Mário
  Diplomová práca sa zaoberá vývojom sieťového zariadenia na ochranu pred (D)DoS útokmi prostredníctvom vysoko úrovňového jazyka P4. Hlavnou úlohou je vytvorenie flexibilného zriadenia s využitím jazyka P4. To nám umožní ...