Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

    Kelarová, Michaela
    Tématem této diplomové práce je Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na její zlepšení. Zaměřuje se na analýzu společnosti youngprimitive a spokojenosti jejich zákazníků. Srovnává a aplikuje teoretická východiska se ...
  • Komunikační mix vybraného produktu 

    Kelarová, Michaela
    Tématem této bakalářské práce je komunikační mix produktu UGO. Zaměřuje se na kompletní komunikační mix produktu, srovnává teoretická východiska se skutečným stavem a specifikuje, které složky komunikačního mixu jsou ...