Now showing items 1-2 of 2

  • Raytracing virtuálních grafických scén 

    Kendra, Matej
    Cílem této práce bylo nastudovat knihovnu OpenSceneGraph a algoritmy používané pro metody sledování paprsku. Z nastudovaných materiálů pak vytvořit aplikaci umožňující zobrazovat akcelerovanou a raytracingovou metodou se ...
  • Rozhraní pro hry s dataprojektorem a Leap Motion 

    Kendra, Matej
    V této práci jsou popsána různá rozhraní určená člověku k hraní her a postupně jsou vyobrazeny modernější i běžně dostupná rozhraní. Blíže práce popisuje, jakým způsobem lze hrát hry na běžném dataprojektoru a senzorech ...