Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza a zefektivnění distribuovaných systémů 

  Kenyeres, Martin
  Pozoruhodný vývoj v oblasti počítačových systémov a ich vzájomnej komunikácie v ostatných viac ako 70 rokoch umožnil vznik alternatívy k dovtedy často využívaným centralizovaným systémom. Moderné vysoko distribuované systémy ...
 • Comparative Study of Distributed Estimation Precision by Average Consensus Weight Models 

  Kenyeres, Martin; Kenyeres, Jozef (Croatian Communications and Information Society, 2017-12-21)
  Distributed algorithms for an aggregate function estimation are an important complement of many real-life applications based on wireless sensor networks. Achieving a high precision of an estimation in a shorter time can ...
 • Dependency of the Convergence Rate Mean Extent of Variation on the Repetitions Number in Strongly Connected Topologies 

  Kenyeres, Martin; Novotný, Bohumil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with the stochastic distributed algorithm – the push-sum protocol. We examine the effect of experiments repetitions on the mean of the convergence rates quantities. The main goal of the executed experiments ...
 • Dependency of the Convergence Rate Mean Extent of Variation on the Repetitions Number in Weakly Connected Topologies 

  Kenyeres, Martin; Novotný, Bohumil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with the stochastic distributed algorithm – the push-sum protocol. We examine the effect of experiments repetitions on the mean of the convergence rates quantities. The main goal of the executed experiments ...
 • Design of Generalized Powertrain Model 

  Borkovec, Tomáš
  V této práci je popsán obecný model paralélního hybridního automobilu. Celkový hnací systém je složen z menších sub-systémů popsaných pomocí kvazi-statického modelování. Pro dané cesty je vypočítána potřebná síla pro pohon ...
 • Links Failure Analysis of Averaging Executed by Protocol Push-sum 

  Kenyeres, Martin; Kenyeres, Jozef; Škorpil, Vladislav (Hikari, 2016-08-01)
  In this paper, we examine the impact of links failure on the push-sum protocol. This protocol is very suitable for the implementation into WSNs and therefore, we verify the robustness of the unsecured execution of this ...
 • Návrh a implementace komunikačního serveru 

  Sedláček, Robert
  Tato práce se v první části zabývá analýzou proprietárního průmyslového protokolu S7 firmy Siemens. Analýza je provedena za pomoci programu Wireshark mezi programovatelným automatem S7-1200 a OPC serverem Simatic NET. Tento ...
 • Předcházení útokům na standard 802.11 

  Štefanec, Filip
  Bakalárska práca je hlavne zameraná na problematiku zabezpečenia v bezdrôtových sieťach založených na štandarde 802.11. Zahŕňa popis využívaných šifrovacích procesov a možností autentifikácie v sieťach 802.11. Taktiež ...
 • Přítomnost mrtvého uzlu v distribuovaném systému 

  Ecler, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou distribuovaných systémů a algoritmů. Nejprve je popsána teorie souvisící se zkoumanou problematikou a následně matematické nástroje sloužící k modelovaní distribuovaného systému s ...
 • Rozbor protokolů CISCO sítí 

  Karlík, Martin
  ABSTRAKT Bc.Karlík, Martin Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně. Rozbor protokolov CISCO sietí Táto semestrálna práca je venovaná CISCO sieťam a protokolom ...
 • Simulace a optimalizace provozu konvergovaných sítí 

  Turan, Jonáš
  Cílem práce je prozkoumat a popsat možnosti simulačního systému OMNeT++ a s použitím nabytých vědomostí vytvořit uživatelského průvodce a návrh tří úloh pro počítačové cvičení. V teoretické části je popsán princip a funkčnost ...
 • Uspořádání ad hoc sítí a různé typy útoků 

  Rexa, Denis
  V tejto semestrálnej práci venovanej sieťam MANET a ich bezpečnostným hrozbám sa v prvej časti preberajú a porovnávajú smerovacie protokoly AODV vs OLSR vs ZRP. Ďalej je spomínaný broadcast storm a podrobnejšie rozobrané ...
 • Uspořádání ad hoc sítí a různé typy útoků 

  Rexa, Denis
  V tejto semestrálnej práci venovanej sieťam MANET a ich bezpečnostným hrozbám sa v prvej časti preberajú a porovnávajú smerovacie protokoly AODV vs OLSR vs ZRP. Ďalej je spomínaný broadcast storm a podrobnejšie rozobrané ...
 • Vliv stochastických selhávaní linek na protokol push-sum 

  Ecler, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou distribuovaného výpočtu a matematického aparátu sloužícího k modelování distribuovaných systémů. Nejprve je popsána problematika distribuovaných algoritmů a vzniklých chyb a následně ...
 • Využití distribuovaných a stochastických algoritmů v síti 

  Yarmolskyy, Oleksandr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou distribuovaných a stochastických algoritmů včetně testování jejich konvergence v sítích. V teoretické části jsou výše uvedené algoritmy stručně popsané, včetně jejich dělení, ...
 • Využití distribuovaných a stochastických algoritmů v síti 

  Yarmolskyy, Oleksandr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou distribuovaných a stochastických algoritmů včetně testování jejich konvergence v sítích. V teoretické části jsou výše uvedené algoritmy stručně popsané, včetně jejich dělení, ...