Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh projektu financovaného třetí stranou 

    Kejvalová, Pavlína
    Diplomová práce se zabývá návrhem projektu za použití metod projektového managementu. Zároveň se zabývá možností financování projektu, kde je počítáno se spoluprací Evropské unie. Návrh projektu je zpracován tak, aby ...
  • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

    Dvořák, David
    Tato diplomová práce se zabývá ohodnocením společnosti XY s. r. o. Pro stanovení hodnoty společnosti byly využity výnosové metody diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. V úvodu práce jsou vymezeny ...