Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza signálu 

  Vávra, Pavel
  Práce se zabývá problematikou analýzy signálu, získaného měřením rovnoměrnosti chodu harmonických a planetových převodovek. V úvodní části jsou vysvětleny některé vlastnosti FFT a pojem kepstrum. Dále je uveden přehled ...
 • Časová synchronizace PC v měřicích a řídicích systémech 

  Vořechovský, Karel
  Cílem této práce je změřit přesnost synchronizace vybraných synchronizačních metod. Byla vybrána metoda synchronizace času mezi dvěma uzly pomocí dvou GPS přijímačů a metoda synchronizace času prostřednictvím ethernetu a ...
 • Digitální paměťový osciloskop 

  Piši, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací digitálního paměťového osciloskopu připojitelného k PC přes sběrnici USB. Prezentovaný měřicí přístroj si klade za cíl vyplnit mezeru mezi amatérskými konstrukcemi a ...
 • MathScript v LabVIEW 

  Selinger, Michal
  SELINGER, M. MathScript v LabVIEW. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. 92 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Miloslav Čejka, CSc. Práce se zabývá problematikou ...
 • Měřicí SW pro USB měřicí kartu National Instruments 

  Zikmund, Jiří
  V práci je řešena problematika měření s USB měřicí kartou 6009 firmy National Instruments. V první části jsou popsány vlastnosti a parametry měřící karty. Druhá část je zaměřena na programovací prostředí LabView. Ve třetí ...
 • Obslužný SW pro analyzátor HP 89410A 

  Cacek, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření obslužného softwaru spektrálního analyzátoru HP 89410A. První část poskytuje přehled vlastností analyzátoru a princip komunikace pomocí sběrnice GPIB, druhá část slouží k uvedení ...
 • Obslužný SW pro multimetr 34410 A 

  Horák, Ladislav
  Práce se zabývá vytvořením obslužného softwaru pro multimetr Agilent 34410 A a manuálu pro jeho použití. V první části se práce zaměřuje na teoretickou problematiku jednotlivých částí celého měřicího systému. Ukazuje ...
 • Obslužný SW pro RLC metr HIOKI 3532 

  Slovák, Martin
  Teoretická část práce se zabývá problematikou měření impedancí, především způsoby jejich měření. Další část pojednává o RLC metru HIOKI 3532 a to je zejména o jeho vlastnostech, možnostech konfigurace a jeho komunikaci ...
 • Ověření parametrů USB modulů 

  Kozina, Lubomír
  V bakalářské práci na téma Ověření parametrů USB modulů jsem se zabýval moduly firmy National Instruments, především modulem NI USB-6008, který jsem používal a testoval jako A/D převodník. Používal jsem software Measurement ...
 • Primární kalibrace snímačů akustické emise 

  Keprt, Jiří
  Dizertační práce je věnována problematice primární kalibrace snímačů akustické emise (AE). V úvodních kapitolách jsou shrnuty výsledky literárního průzkumu v oblasti AE, snímačů AE a primární kalibrace snímačů AE. Praktická ...
 • SW moduly pro NI VeriStand 

  Žlebek, Jan
  Práce se zabývá analýzou stávajících řešení a tvorbou vlastních řešení SW modulů pro NI VeriStand. Moduly mají zajistit komunikaci se sběrnicemi CAN, ARINC429, RS-485, SPI a SDLC v rozsahu zadaném společností Honeywell. ...