Now showing items 1-5 of 5

 • Metodika posuzování mrazuvzdornosti cihlářských střepů 

  Keršner, Štěpán
  Práce se zaměřuje na shrnutí a popis současných testovacích metod mrazuvzdornosti keramického střepu a dále se zabývá možností uplatnění ultrazvukové metody za účelem objektivního posouzení destrukce cihlářských střepů ...
 • Možnosti zvýšení mrazuvzdornosti cihlářského střepu 

  Keršner, Štěpán
  Diplomová práce se v teoretické a praktické části zabývá možností zvýšení mrazuvzdornosti keramického střepu. V teoretické části jsou shrnuty dosavadní poznatky v oblasti mrazuvzdornosti keramického střepu. Praktická část ...
 • Posouzení možnosti využití přísady Vuppor v lehčeném šamotovém střepu 

  Svobodová, Markéta
  Lehčené šamotové výrobky jsou materiály používané pro výstavbu některých částí průmyslových pecí, zejména při výrobě železa, ale také v dalších odvětvích, kde se pracuje při vysokých teplotách. Na žáruvzdorné hmoty se ...
 • Vliv dispergace nanovláken na vlastnosti slinutého keramického střepu 

  Němec, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je posoudit výsledné vlastnosti tradičního porcelánového střepu s využitím nanovláken. V rámci teoretické části diplomové práce jsou shrnuty dosavadní poznatky výzkumů zabývajících se keramickými ...
 • Vyhořívání lehčiv ve střepu šamotových žáromateriálů 

  Smékalová, Veronika
  Lehčené šamotové výrobky jsou oblíbeným stavebním materiálem. Na trhu se jich vyskytuje velké množství druhů, avšak stále nejvyužívanější možnost lehčení je pomocí organických surovin. To přináší určité problémy při výrobě ...