Now showing items 1-1 of 1

  • Hluková mapa v GIS 

    Keršner, Oldřich
    Cílem diplomové práce je vytvoření hlukové mapy a zpracování naměřených dat pomocí geografického informačního systému ArcView 9.2 a jeho nadstaveb. Pro účel zpracování diplomové práce byla poskytnuta studentská licence ...