Now showing items 1-20 of 52

 • Analýza objemových změn vybraných silikátových kompozitů 

  Kubeš, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou objemových změn vybraných silikátových kompozitů. V první části je představena problematika objemových změn betonu se zaměřením na smršťování, dále jsou představeny dva vybrané modely ...
 • Assessment of crack stability in a quasi-brittle particle composite 

  Malíková, Lucie; Klusák, Jan; Keršner, Zbyněk (Elsevier, 2017-01-01)
  Fracture behaviour of a crack in a particle (silicate based) composite is studied. The crack propagation depends not only on mutual elastic mismatch of matrix and aggregate but also the influence of the interfacial transition ...
 • Balisticky odolné betony 

  Koutný, Ondřej
  Disertační práce s názvem „Balisticky odolné betony“ se zabývá popisem, návrhem a vývojem materiálu na bázi ultra-vysokohodnotného cementového kompozitu vyztuženého vláknovou výztuží se zvýšenou balistickou odolností tj. ...
 • Cement based composites for thin building elements: Fracture and fatigue parameters 

  Seitl, Stanislav; Bílek, Vlastimil; Keršner, Zbyněk; Veselý, Jiří (Elsevier, 2010-06-06)
  For application in civil engineering structures and also for strengthening existing structures cement-based composites are one of the most frequently used materials. Although many studies have been conducted on the mechanical ...
 • Components of the Fracture Response of Alkali-Activated Slag Composites with Steel Microfibers 

  Šimonová, Hana; Frantík, Petr; Keršner, Zbyněk; Schmid, Pavel; Rovnaník, Pavel (MDPI, 2019-05-16)
  Knowledge of the mechanical and primarily fracture parameters of composites with a brittle matrix is essential for the quantification of their resistance to crack initiation and growth, and also for the specification of ...
 • Development of shrinkage and fracture parameters in selected fine-grained cement-based composites 

  Kucharczyková, Barbara; Šimonová, Hana; Misák, Petr; Keršner, Zbyněk (EDP Sciences – Web of Conferences, 2017-05-24)
  The paper summarizes results of a pilot study aimed at the evaluation of an experimental investigation focused on determination of the material characteristics development of selected fine-grained cement-based composites ...
 • Evaluation of fracture response of Silesian granite specimens via Effective Crack Model Approach and finite element analysis 

  Malíková, Lucie; Vavro, Leona; Vavro, Martin; Keršner, Zbyněk (Elsevier, 2020-02-19)
  The paper is focused on the advanced evaluation of fracture tests of selected rock specimens. Assessment of fracture response of chevron notch cylindrical specimens of Silesian granite subjected to three-point bending test ...
 • Evaluation of Shrinkage, Mass Changes and Fracture Properties of Fine-aggregate Cement-based Composites during Ageing 

  Kucharczyková, Barbara; Šimonová, Hana; Keršner, Zbyněk; Daněk, Petr; Kocáb, Dalibor; Misák, Petr; Pőssl, Petr (Elsevier, 2017-06-02)
  The paper deals with the experimental determination of relative length changes development during cement based composite ageing. Special moulds with the dimensions 100 × 60 × 1000 mm were used for the measurements. These ...
 • Experimentální ověření optimálního tvaru nosníku 

  Uríček, Matúš
  Práca sa zaoberá návrhom optimalizovaných tvarov nosníkov, ich následnou výrobou pomocou technológie 3D tlače a experimentálnym overovaním ich vlastností. Sleduje sa spôsob porušenia pri dosiahnutí medznej pevnosti. ...
 • Fracture parameters of fine-grained composites based on the alkali-activated slag 

  Bílek, Vlastimil; Kucharczyková, Barbara; Šimonová, Hana; Kocáb, Dalibor; Keršner, Zbyněk (IOP Publishing, 2018-07-12)
  The paper deals with the experimental determination of fracture parameters of the composites based on the alkali-activated slag (AAS) at different ages. The main aim of the experimental investigation was to verify the ...
 • Fracture properties of concrete specimens made from alkali activated binders. 

  Šimonová, Hana; Kucharczyková, Barbara; Topolář, Libor; Bílek, Vlastimil; Keršner, Zbyněk (IOP Publishing, 2017-09-15)
  The aim of this paper is to quantify crack initiation and other fracture properties – effective fracture toughness and specific fracture energy – of two types of concrete with an alkali activated binder. The beam specimens ...
 • Fracture response of alkali-activated slag mortars reinforced by carbon fibres 

  Šimonová, Hana; Topolář, Libor; Schmid, Pavel; Keršner, Zbyněk; Rovnaník, Pavel (IOP Publishing, 2018-07-12)
  The paper reports a study of the effect of carbon fibres on the mechanical fracture parameters of alkali-activated slag mortars. The carbon fibres were added in the amount of 1, 2 and 3%, respectively with respect to the ...
 • Glass fibre reinforced cement based composite: fatigue and fracture parameters 

  Seitl, Stanislav; Keršner, Zbyněk; Bílek, Vlastimil; Knésl, Zdeněk (2009-06-15)
  This paper introduces the basic fracture mechanics parameters of advanced building material - glass fibres reinforced cement based composite and its fracture and fatigue behaviour is investigated. To this aim three-point ...
 • How Reliable is the Durability of RC Structures? 

  Teplý, Břetislav; Rovnaník, Pavel; Keršner, Zbyněk; Rovnaníková, Pavla (Czech Technical University in Prague, 2004-12-01)
  The goal of this paper is to show some trends and time profiles of the reliability index relevant to the Serviceability Limit State considering the design service life of RC structures.
 • Influence of freeze-thaw cycles on fracture parameters values of lightweight concrete 

  Kucharczyková, Barbara; Keršner, Zbyněk; Pospíchal, Ondřej; Misák, Petr; Vymazal, Tomáš (Elsevier Ltd., 2010-06-06)
  Freezing and thawing resistance is very important characteristic also in the case of lightweight concrete. The paper deals with the influence of periodic freeze-thaw cycles on lightweight concrete fracture parameters values. ...
 • Iniciace stabilního šíření trhliny u vybraných stavebních kompozitů 

  Majtánová, Romana Viktória
  Tato práce se zabývá zkoumáním působení vláken v obyčejném a lehkém betonu. Zkušební tělesa byla vyrobena z betonu s polypropylenovými vlákny Forta FERRO ve třech variantách – o délce 19, 38 a 54 mm – a také z referenčních ...
 • Lomové testy vybraných těles se speciálním plnivem: experimenty a numerická simulace 

  Majda, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vybranými lomovými testy a vyhodnocením lomových parametrů těles z~cementových kompozitů. Jedna část práce se zabývá cementovým kompozitem se skleněným sférickým plnivem jednotné frakce 2 mm. Po ...
 • Modelling of interfacial transition zone effect on resistance to crack propagation in fine-grained cement-based composites 

  Šimonová, Hana; Vyhlídal, Michal; Kucharczyková, Barbara; Bayer, Patrik; Keršner, Zbyněk; Malíková, Lucie; Klusák, Jan (Italian Group of Fracture, 2017-07-03)
  In this paper, the attention is paid to investigation of the importance of the interfacial transition zone (ITZ) in selected fine-grained cement-based composites for the global fracture behaviour. This is a region of cement ...
 • Modelování a experimentální ověření lanového skluzu 

  Dobrovolný, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá numerickým modelováním lanového skluzu a jeho experimentálním ověřením v malém měřítku. Je provedena identifikace vlastností experimentálního lanového skluzu a následně porovnány výsledky s výstupy ...
 • Modelování a statická analýza stropní konstrukce v programu ANSYS. 

  Obršlík, Petr
  Diplomová práce se zabývá především modelováním a statickou analýzou stropní konstrukce v klasickém prostředí programu ANSYS. Úvodní část je zaměřena na ověření správnosti modelu nejvíce namáhané části konstrukce s jednoduchým ...