Now showing items 1-2 of 2

  • Anorganická nanovlákna v žárobetonech 

    Zogata, Stanislav
    Tato práce se zabývá využitím anorganických nanovláken v žárobetonech. V diplomové práci jsou popsány některé výsledky doposud provedených výzkumů na nanovláknech. Dále pak popis nanovláken, výroba a jejich distribuce. ...
  • Vliv technologie výroby na vlastnosti forsteritu 

    Nguyen, Martin
    Cílem této diplomové práce je posoudit vliv technologie výroby na vlastnosti forsteritu. Teoretická část obsahuje základní parametry a využití forsteritu v praxi současně s různými možnostmi výroby forsteritu. Hlavní důraz ...