Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza ekonomických ukazatelů společnosti Amaprint Kerndl, s.r.o. pomocí časových řad 

    Mašová, Milada
    Bakalářská práce se zabývá aplikací statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy na hodnoty vybraných ekonomických ukazatelů skutečného podniku. Cílem bude analýza dat podniku, jejich porovnání a vyvození závěru. ...
  • Ocenění podniku Amaprint Kerndl s.r.o. 

    Mašová, Milada
    Diplomová práce se zabývá oceněním zvoleného podniku. Ocenění bylo provedeno na základě výnosových metod ocenění. První část práce se zabývá teoretickými východisky práce, na jejichž základě mohla být zpracována část ...