Now showing items 1-6 of 6

 • Automatický systém pro sledování polohy pohybujících se objektů 

  Kerndl, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro sledování polohy, řízeného mikroprocesorem PIC, za použití modulu pro GPS a GSM komunikaci. Výstupem této práce je stručný úvod do problematiky, rozbor použitých modulů, ...
 • Číslicové hodiny a teploměr s maticovým displejem 

  Kerndl, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem číslicových hodin s teploměrem, řízených radiovým signálem DCF77 a teplotním čidlem SMT160. Jako zobrazovací jednotka je použit modul maticového displeje o velikosti 8x32. Výstupem této práce ...
 • Energy Harvesting Using Nanogenerators in Iot 

  Kerndl, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper is a summary and comparison of different types of energy harvesting devices known as nanogenerators which are suitable for wireless sensor network and IoT applications. There is brief introduction of common types ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zimová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou se zavedením online pokeru na tuzemském trhu, kde by byla možnost hrát za peníze. V současné době lze online poker hrát u společností sídlící mimo území České republiky, ...
 • Podnikatelský záměr v oblasti obnovitelných zdrojů energie 

  Kerndl, Michal
  Předmětem diplomové práce na téma „Podnikatelský záměr v oblasti obnovitelných zdrojů energie“ je analyzovat podnikatelské příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které jsou v poslední době velmi aktuální a ...
 • Realizace podnikatelského záměru - výstavba větrné elektrárny na území ČR 

  Kerndl, Michal
  Předmětem bakalářské práce na téma „Realizace podnikatelského záměru – výstavba větrné elektrárny na území ČR“ je zrealizovat progresivní podnikatelský záměr, který využívá alternativních zdrojů energie, je prospěšný pro ...