Now showing items 1-1 of 1

  • Strategie zavedení elektronického obchodu na trh 

    Kerndl, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou problematiky zavedení nového elektronického obchodu na trh. Využitím analytických metod určíme nejefektivnější postup pro konkrétní společnost. V první části této práce se seznámíme ...