Now showing items 1-5 of 5

 • Demonstrační aplikace lineární logistické regrese 

  Bak, Adam
  Táto bakalárska práca sa zaoberá lineárnou logistickou regresiou, modelom pre strojové učenie. Cieľom tejto práce je podrobne preskúmať a zanalyzovať ako tento klasifikačný model funguje, aby bolo možné vyvinúť učebnú ...
 • Doporučovací systém pro webové články 

  Kočí, Jan
  Tématem této bakalářské práce jsou doporučovací systémy pro webové články. Tato práce nejdříve uvádí nejpopulárnější metody z této oblasti a vysvětluje jejich principy, následně navrhuje požití vlastní architektury, založené ...
 • Generování stylizovaného lidského jazyka v dialogových systémech 

  Bolshakova, Ksenia
  Tato práce se zabývá přístupy generování přirozeného jazyka v různých stylech. Kromě toho také zkoumá schopnost modelů řídit sílu projevu stylu v generované sekvenci. Model pro generování přirozeného jazyka byl implementován  ...
 • Topic Identification from Spoken TED-Talks 

  Vašš, Adam
  Táto práca sa zaoberá problémom spracovania prirodzeného jazyka a následnej klasifikácie. Použité systémy boli modelované na TED-LIUM korpuse. Systém automatického spracovania jazyka bol modelovaný s použitím sady nástrojov ...
 • Topic Identification from Spoken TED-Talks 

  Vašš, Adam
  Táto práca sa zaoberá problémom spracovania prirodzeného jazyka a následnej klasifikácie. Použité systémy boli modelované na TED-LIUM korpuse. Systém automatického spracovania jazyka bol modelovaný s použitím sady nástrojov ...