Now showing items 1-2 of 2

  • Matematické modely v oblasti strategického rozhodování 

    Khýr, Lukáš
    Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu matematického modelu sloužícího k navrhování rozmístění sběrných míst pro různé frakce komunálního odpadu s přihlédnutím na docházkovou vzdálenost, ekonomickou náročnost a využití ...
  • Síťová simplexová metoda 

    Khýr, Lukáš
    Práce je zaměřena na shrnutí poznatků týkajících se matematického modelování v oblasti optimalizace. Budeme se podrobněji zabývat simplexovou metodou a především její síťovou modifikací, která má využití v různých praktických ...