Now showing items 1-2 of 2

  • Přenos nízkofrekvenčního signálu po síti Ethernet v LabVIEW 

    Khait, Ranny
    Hlavním tématem předkládané práce je přenos nízkofrekvenčního signálu po síti Ethernet v LabVIEW. Práce obsahuje teoretický úvod, ve kterém jsou popsány typy přenosových protokolů, metody komprese, Ethernet, popis programu ...
  • Sledování teploty po síti Ethernet 

    Khait, Ranny
    Hlavním tématem práce je měření a přenos teploty po síti Ethernet. Práce obsahuje teoretický úvod, ve kterém jsou popsány různé typy senzorů, měření teploty, Ethernet a návrh systému a výběr součástek. Praktická část je ...