Now showing items 1-20 of 40

 • A 0.3-V 98-dB Rail-to-Rail OTA in 0.18 um CMOS 

  Khateb, Fabian (IEEE, 2020-02-06)
  A new solution for an ultra-low-voltage, ultra-low-power operational transconductance amplifier (OTA) is presented in the paper. The design exploits a three-stage structure with a Reversed Miller Compensation Scheme, where ...
 • 0.3-V Nanopower Biopotential Low-Pass Filter 

  Khateb, Fabian (IEEE, 2020-06-29)
  This paper presents a compact power-efficient CMOS fourth-order low-pass filter suitable for electrocardiogram (ECG) acquisition systems. The CMOS structure of the proposed filter utilize the bulkdriven technique and ...
 • 0.3V Bulk-driven current conveyor 

  Khateb, Fabian; Kulej, Tomasz; Kumngern, Montree (IEEE, 2019-05-15)
  This paper presents the design and the experimental results of a sub 0.5 V bulk-driven (BD) current conveyor (CCII) using 0.18 µm TSMC CMOS technology with total chip area of 0.0134 mm2. All transistors are biased in ...
 • 0.5 V Fully Differential Universal Filter Based on Multiple Input OTAs 

  Jaikla, Winai; Khateb, Fabian; Kumngern, Montree; Kulej, Tomasz; Kumar Ranjan, Rajeev; Suwanjan, Peerawut (IEEE, 2020-11-17)
  The design of a low-power, low-voltage, fully-differential universal biquad filter is presented in this work, which is constructed from four multiple-input gate-driven operational transconductance amplifiers (MI-OTAs) along ...
 • Analýza a realizace kmitočtového filtru přeladitelného změnou parametru aktivního prvku 

  Vrba, Adam
  Předložená práce analyzuje možnosti přelaďování mezní frekvence plně integrovaných aktivních filtrů pracující spojitě v čase. Jednotlivé topologie popisované v práci se liší jak typem použitého aktivního prvku, tak způsobem ...
 • Autokompenzace ofsetu operačního zesilovače pro přesná měření 

  Prášek, David
  Tato předkládaná práce se zabývá problematikou návrhu dvoustupňového operačního zesilovače s automatickou kompenzací ofsetu pro přesné měření. Celý návrh je směřován pro případnou realizaci v technologii CMOS07 s využitím ...
 • Behaviorálně modelované spínané zdroje 

  Mrkos, Pavel
  Předkládaná práce se zabývá problematikou behaviorálního modelování spínaných zdrojů a tvorbou metodiky optimalizace modelů spínaných zdrojů. Na jejím základě tvorbou kompletních modelů nejnovějších spínaných zdrojů od ...
 • Bulk-driven proudová zrcadla 

  Kováčik, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou princípu bulk-driven CMOS pre návrh niekolkých analogových obvodou. Princíp využíva substrátového hradla ako signálového vstupu k dosiahnutiu nízkého napájacieho napätia a nízkého ...
 • Charged Controlled Mem-Element Emulator and Its Application in a Chaotic System 

  Kumar Sharma, Pankaj; Kumar Ranjan, Rajeev; Khateb, Fabian; Kumngern, Montree (IEEE, 2020-10-19)
  This article proposes a charged controlled emulator model for memristor and memcapacitor using second-generation Current Conveyor (CCIIs) and Analog Multiplier (AM). The grounded and floating mem-element circuits have been ...
 • Hodnocení managementu podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Hořelková, Daniela
  Diplomová práce „ Hodnocení managementu podniku a návrhy na jeho zlepšení“ se zabývá problematikou komunikace managemetu se zaměstnanci. Cílem práce je rozpoznat klíčové problémy a navrhnout řešení pro jejich odstranění. ...
 • Malé a střední podniky v Sýrii: Analýza - Management - Dovoz a Vývoz. 

  Khateb, Fabian
  Tato disertacni prace je venovana tematu malych a strednich podniku v Syrii: Analyza - Management - Dovoz a Vyvoz. Syrsky trh je mezinarodnimu obchodovani pomerne otevreny. Obchodni smlouvy byly podepsany jiz s nekolika ...
 • Management multikulturních firem 

  Havlík, Jakub
  Diplomová práce se věnuje problematice řízení lidských zdrojů multikulturních společností, hodnocením úspěšnosti zahraniční podnikové strategie, hodnocením kompetencí, výkonu a spokojenosti mezinárodního manažera působícího ...
 • Návrh analogových obvodů s nízkým napájecím napětím a nízkým příkonem 

  Alsibai, Ziad
  Disertační práce je zaměřena na výzkum nejběžnějších metod, které se využívají při návrhu analogových obvodů s využití nízkonapěťových (LV) a nízkopříkonových (LP) struktur. Tyto LV LP obvody mohou být vytvořeny díky ...
 • Návrh elektronicky laditelných kmitočtových filtrů v technologii CMOS 

  Zlámal, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou CT filtrů, konkrétně je řešena problematika Gm – C filtru. Jsou zde uvedeny tři linearizační techniky, které jsou porovnány z hlediska vstupního lineárního rozsahu, zkreslení a přeladění. ...
 • Návrh extrémně nízkonapěťového operačního zesilovače 

  Plot, Vítězslav
  Práce se zabývá návrhem nízkonapěťového operačního zesilovače. V první části práce jsou uvedeny teoretické poznatky týkající se technologie CMOS a MOSFET tranzistoru. V další části jsou popsány jednotlivé techniky používané ...
 • Návrh operačního zesilovače s nízkým napájecím napětím a nízkým příkonem 

  Kužílek, Jakub
  Předkládaná práce se zabývá problémy návrhu a optimalizace operačního zesilovače s použitím modelů CMOS tranzistorů. Základním zaměřením práce je navržení obvodu vhodného pro nízkonapěťové aplikace s nízkým příkonem. ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Chlapek, Radan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na vybudování podnikatelského útvaru, který bude nabízet služby nahrávacího studia a služby zvučení a osvětlování menších hudebních akcí různého druhu. Útvar vznikne ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Pešlová, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje společnosti, v oblasti poskytujících služeb, ve spojitosti rozšíření podniku o doplňkovou službu PCO (pult centralizované ochrany). Stěžejním faktem pro zavedení této služby ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Zoran, Suzana
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro rozvoj podniku, kde dochází ke změně právní formy, rozšíření podnikatelské činnosti a investice do hmotného majetku. V teoretické části jsou popsány základní ...
 • Návrh rail-to-rail operačního zesilovače s nízkým ofsetem v technologii CMOS 

  Vrba, Adam
  Předkládaná práce se zabývá návrhem rail-to-rail operačního zesilovače v technologii CMOS07 s využitím návrhového prostředí Cadence. Hlavní důraz práce je kladen na dosažení co nejmenší hodnoty náhodného a systematického ...