Now showing items 1-5 of 5

 • Exponential stability of perturbed linear discrete systems 

  Diblík, Josef; Khusainov, Denys; Baštinec, Jaromír; Sirenko, Andrii (Springer, 2016-01-29)
  The paper considers the problem of exponential stability and convergence rate to solutions of perturbed linear discrete homogeneous systems. New criteria on exponential stability are derived by using the second method of ...
 • Reprezentace řešení lineárních diskrétních systémů se zpožděním 

  Morávková, Blanka
  Disertační práce se zabývá lineárními diskrétními systémy s konstantními maticemi a s jedním nebo dvěma zpožděními. Hlavním cílem je odvodit vzorce analyticky popisující řešení počátečních úloh. K tomu jsou definovány ...
 • Slabě zpožděné lineární rovinné systémy diskrétních rovnic 

  Halfarová, Hana
  Dizertační práce se zabývá slabě zpožděnými lineárními rovinnými systémemy s konstantními koeficienty. Charakteristická rovnice těchto systémů je identická s charakteristickou rovnicí systému, který neobsahuje zpožděné ...
 • Slabě zpožděné systémy lineárních diskrétních rovnic v R^3 

  Šafařík, Jan
  Dizertační práce se zabývá konstrukcí obecného řešení slabě zpožděných systémů lineárních diskrétních rovnic v ${\mathbb R}^3$ tvaru \begin{equation*} x(k+1)=Ax(k)+Bx(k-m), \end{equation*} kde $m>0$ je kladné celé číslo, ...
 • Stabilization of Lure-type Nonlinear Control Systems by Lyapunov-Krasovskii Functionals 

  Shatyrko, Andrej; Diblík, Josef; Khusainov, Denys; Růžičková, Miroslava (Springer Nature, 2012-10-24)
  The paper deals with the stabilization problem of Lure-type nonlinear indirect control systems with time-delay argument. The sufficient conditions for absolute stability of the control system are established in the form ...