Now showing items 1-1 of 1

  • Využití kavitace v technické praxi 

    Kianička, Martin
    Diplomová práce je složená ze tří částí. První část je literární rešerše, zabývající se objasněním pojmu kavitace, sinice a také nahlíží na současný stav využívání kavitace. Druhá část se zabývá návrhem, sestavením a ...