Now showing items 1-2 of 2

  • Polyfunkční dům 

    Kika, Aleš
    Projekt řeší části nosné konstrukce polyfunkčního domu. Jedná se o vícepodlažní budovu. V tomto projektu je řešena stropní deska, suterénní stěna, základový pas, sloup a patka. Statické schéma a výpočet vnitřních sil byl ...
  • Statická analýza nosné konstrukce retenční nádrže 

    Kika, Aleš
    Cílem bakalářské práce bylo provést statickou analýzu retenční nádrže. V rámci práce byl vytvořen model v programovém systému ANSYS, definovány všechny zatěžovací stavy a jejích kombinace. A v závěru byly navrhnuty a ...