Now showing items 1-3 of 3

 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Oweisová, Sabina
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku PREFA KOMPOZITY a.s. prostřednictvím výnosových metod oceňování. Konkrétně se jedná o metody diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. V teoretické ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Oulehla, Patrik
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Prefa Brno a.s. prostřednictvím výnosových metod oceňování. Konkrétně jde o metody DCF a EVA ve variantě entity. Teoretická část se zaměřuje na popis teoretických ...
 • Zhodnocení finanční situace Prefa Brno, a. s. a návrhy na její zlepšení 

  Sakánek, Karel
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti Prefa Brno, a. s. v letech 2013-2017. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část obsahuje teoretická východiska a důležité pojmy z oblasti ...