Now showing items 1-1 of 1

  • Automatická uzávěrka diferenciálu 

    Kimlová, Anna
    Práce je rozdělena do dvou částí. První část je rešerší o rozvodových částech traktoru. Dále popisuje modelování v programu MATLAB, Simulink a Stateflow. Druhá je věnována vytvoření algoritmu automatické uzávěrky diferenciálu ...