Now showing items 1-2 of 2

  • Metodika určování vlastností bytů pro tzv. "sociálního bydlení" 

    Kinc, Pavel
    Diplomová práce se zabývá navrhováním bytů pro sociální bydlení na základě technických požadavků na byty. Podle těchto požadavků bude sestaven algoritmus navrhování bytů v závislosti na počtu osob a z toho vyplývajících ...
  • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

    Kinc, Pavel
    Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických instalací a plynovodních instalací. Teoretická část obsahuje informace o dimenzování vnitřního vodovodu. Výpočtová část a projekt obsahuje návrh splaškové a dešťové ...