Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kinclová, Petra
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku DIAMO, s. p. v období 2003 - 2007, prostřednictvím vybraných ukazatelů finanční analýzy. Na základě zjištěných údajů jsou navržena doporučení, která by měla vést ke zlepšení ...
 • Statistická analýza finančních rizikových faktorů podniku 

  Kinclová, Petra
  Diplomová práce se zabývá vyuţitím statistické analýzy dat při hodnocení finanční situace zvoleného podniku. Autorka se zaměřuje na analýzu základních ekonomických ukazatelů, které jsou vyuţívány v podnikové praxi při ...
 • Výběr vhodné formy externího financování podniku 

  Kinclová, Petra
  Diplomová práce řeší problematiku financování při pořízení dlouhodobého majetku z externích zdrojů společnosti. Zabývá se detailněji analýzou produktů leasingových společností a bankovních institucí, zejména analýzou ...