Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamická analýza mostní konstrukce 

    Kinclová, Radka
    Předmětem této diplomové práce je dynamická analýza zavěšené lávky. K výpočtu je použit programový systém RFEM. V práci je vysvětlen princip návrhu této konstrukce. Dále je provedena analýza stavebních fází. Jsou zde ...
  • Materiálově nelineární statická odezva stavebních konstrukcí 

    Kinclová, Radka
    Náplní této práce je nelineární elastická a plastická odezva jednoduchých prutových konstrukcí. Bude zde řešena problematika vzniku plastických kloubů. Dále bude popsán vznik a velikost reziduálních napětí od svařování. K ...