Now showing items 1-20 of 44

 • Aplikace pro správu zakázek 

  Filipovič, Roman
  Bakalářská práce zabývající se návrhem mobilní aplikace. Ta je navržena univerzálně pro všechny operační systémy. Naprogramovat se dá v jakémkoliv jazyce pro mobilní aplikace. Návrh je přizpůsoben pro jazyky Java a Swift.
 • Návrh a tvorba mobilní aplikace pro systémy Android a iOS 

  Bláha, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací mobilní aplikace pro operační systémy iOS a Android pomocí nástrojů pro vývoj mobilních aplikací. Pro implementaci byl vybrán Ionic 4, což je soubor nástrojů, pomocí kterého ...
 • Návrh a tvorba webové služby pro správu rodinných fotografií 

  Macháč, Jan
  Tato práce se zaměřuje na návrh a vytvoření webové aplikace pro správu rodinných fotografií, s důrazem na bezpečnost a transparentnost v oblasti manipulace s poskytnutými osobními údaji. Aplikace bude použitelná na jakémkoliv ...
 • Návrh informačního systému 

  Pisarčíková, Michaela
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom segmentu informačného systému, aplikácie slúžiacej na monitorovanie a riadenie spoločnosti, pre potreby konkrétneho podniku. Samotnému návrhu nového systému predchádza analýza súčasného ...
 • Návrh informačního systému 

  Kindlová, Dita
  Práce se zabývá návrhem a tvorbou informačního systému a technologiemi k tomuto cíli potřebnými. Vymezuje pojmy podstatné pro orientaci v problematice informačních systémů a sumarizuje základní znalosti potřebné pro vytvoření ...
 • Návrh informačního systému 

  Snášelová, Martina
  Diplomová práce se zabývá návrhem vhodného informačního systému pro chod sdílené dílny společnosti Temple of Creation s.r.o. Úvodní část práce obsahuje teoretická východiska, která tvoří základnu pro analytickou část ...
 • Návrh internetových stránek 

  Kindlová, Dita
  Práce se zabývá návrhem a tvorbou internetových stránek a technologiemi k tomuto cíli potřebnými. Vymezuje pojmy podstatné pro orientaci v problematice webových stránek a sumarizuje základní znalosti potřebné pro vytvoření ...
 • Návrh virtualizace a replikace fyzického serveru pro středně velkou firmu 

  Kováč, Matej
  Cieľom diplomovej práce je navrhnúť virtualizačné riešenie spolu s replikáciou serverov. Práca je rozdelená do troch častí, a to teoretickej, analytickej a návrhovej. Teoretická časť je venovaná teoretickým východiskám o ...
 • Porovnání zvolených RPA technologií na příkladu implementace ve firemní sféře 

  Chovanec, Tomáš
  S technickým pokrokom v oblasti informatizácie sa v dnešnej dobe objavujú nové postupy, ako zefektívniť prácu vo firemnej sfére. Jedným z nich je automatizácia procesov. Táto práca má za cieľ vysvetliť pojem "Robot Process ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Mišurová, Katarína
  Diplomová pojednává o posouzení informačního systému v strojírenské společnosti a posouzení jeho efektivnosti a návrh změn na zlepšení tohoto systému. Dále diplomová práce řeší návrh změn informačního systému v společnosti ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Šuňavcová, Nikola
  Bakalárska práca sa zameriava na posúdenie informačného systému a návrhu jeho zmien v spoločnosti sledovanitv.cz s.r.o. V mojej práci sa nachádza analýza súčasného stavu spoločnosti a následné návrhy na zlepšenie nedostatkov ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Huťka, Matúš
  Objektom skúmania bakalárskej práce je analýza a návrhy na zlepšenie informačného systému JIRA používaného spoločnosťou SAP ČR spol. s r.o., ktorý umožňuje agilné riadenie rozsiahlych projektov. Práca obsahuje teoretické ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Černá, Natálie
  Bakalářská práce se zabývá posouzením informačního systému společnosti Flatio, s.r.o. a návrhem jeho změn pro zlepšení současného stavu. Na základě teoretických východisek je v praktické části provedena analýza současného ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kostár, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá posúdením informačného systému spoločnosti BENU lekáreň a návrhom potrebných zmien na zvýšenie efektívnosti a efektivity, ktoré spoločnosti pomôžu v ich vnútropodnikových procesoch. Úvodná časť ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Umlaufová, Pavla
  Ve své diplomové práci se zaměřuji na posouzení informačního systému firmy Atlas Copco a návrh změn. Součástí mé práce je také vyhodnocení současného stavu úrovně IS ve firmě a návrhy na zlepšení dílčích částí a vybraných procesů.
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ševčák, Ondřej
  Tato diplomová práce se věnuje posouzení části informačního systému vybrané společnosti a návrhu jeho změn. Teoretická část práce představuje problematiku informačních systémů, systémů pro řízení podnikových procesů (BPM) ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Tománek, Michal
  Predmetom tejto Diplomovej práce je posúdenie informačného systému v zvolenej spoločnosti Ryba Žilina s.r.o.. V tejto fáze posudzovania sa vychádza z rozsiahlych analýz a zistení. Po vyhodnotení použitých analytických metód ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kľúčik, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá posúdením informačného systému spoločnosti Medeko Cast s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou a predajom zliatin, odliatkov a polotovarov. Na základe výsledkov analýzy navrhuje vhodné zmeny na ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hynek, Miroslav
  Obsahem diplomové práce je posouzení informačního systému a návrhy na změny, které mají za cíl zvýšit jeho celkovou úroveň. V práci se setkáme s rozdělením do 3 hlavních kapitol, kterými jsou: teoretická východiska, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Šalamonová, Terézia
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému vo firme Woodensky SK a návrhom na zlepšenie jeho efektívnosti. Teoretická časť je zameraná na vymedzenie základných pojmov a popis zvolených analytických metód. ...