Now showing items 1-2 of 2

  • Komplexní hospodaření s vodou v obytném objektu v obci Pařezov 

    Királ, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá šetrným hospodařením s vodou a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozčleněna do tří hlavních kapitol. V první části se zaměřuje na srážkovou vodu, její kvalitu ...
  • Malé nádrže v kulturní krajině 

    Királ, Martin
    Tato bakalářská práce se převážně zabývá studií návrhu rybníku, je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická je rozčleněna do tří hlavních kapitol. V první části se zaměřuje na vodu, jež je důležitým aspektem ...