Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a řízení modelu laboratorního dvojitého kyvadla 

    Kirchner, Tomáš
    Práce se zabývá úpravou existujícího modelu dvojitého inverzního kyvadla na vozíku, aplikací nového LQG řízení a realizací funkce swing-up. Pohyb vozíku je řízen stejnosměrným motorem a mechanismem ozubeného řemenu. Řídicí ...
  • Výroba a implementace enkodérové jednotky 

    Kirchner, Tomáš
    Tato práce se zabývá implementací jednotky absolutního magnetického enkodéru jako senzoru natočení DC motoru na zařízení zvané ballbot v rámci projektu BB-8 v mechatronické laboratoři. Věnuje se principům a omezením ...