Now showing items 1-2 of 2

  • Firemní kultura - návrh postupu při expanzi podniku 

    Kirchnerová, Zuzana
    Bakalářská práce je zaměřena na zlepšení stavu firemní kultury ve společnosti Sloane Park Property Trust, a. s., a to prostřednictvím výsledků získaných dotazníkovým šetřením. Na základě analýzy získaných výsledků byly ve ...
  • Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce 

    Kirchnerová, Zuzana
    Diplomová práce je zaměřena na zlepšení stavu firemní kultury ve společnosti Nutrend D. S., a. s.. Na základě analýzy výsledků získaných dotazníkovým šetřením byly ve společnosti zjištěny nedostatky v seznamování manažerů ...