Now showing items 1-4 of 4

 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Kisová, Barbora
  Cílem bylo navrhnout obytný soubor, který zapadá do rozvolněné stávající okolní zástavby a nesnaží se za každou cenu vybočovat svou originalitou. Navržený soubor se skládá z jasně definovaných hmot orientovaných rovnoběžně ...
 • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

  Kisová, Barbora
  Diplomová práce navazuje na projekt předdiplomní, ve kterém byly podrobně zpracovány analýzy potenciálů obce, ze kterých plyne, že nejdůležitějším místem, které obec potřebuje oživit pro další rozvoj je samotná náves. V ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Šmídová, Anežka
  Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout “mikro-urbanismus”, jehož cílem bylo najít vhodnou strategii zástavby otevřeného městského bloku. Bakalářská práce řeší návrh polyfunkční budovy v městské části Brno-střed. Hlavním ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Csanda, Denis
  Vo vymedzenej lokalite navrhnite “mikro-urbanizmus”. Cieľom práce je nájsť vhodnú stretégiu zástavby otvoreného mestského bloku. Bakalárska práca rieši návrh polyfunkčnej budovy, zahŕňajúcej radnicu a bývanie v meste Brno. ...