Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a realizace konstrukčního řešení úpravy pískovacího stroje 

    Klár, Pavel
    Tato práce se zabývá návrhem a realizací konstrukční úpravy pískovacího stroje s ohledem na požadavky řešení. První část obsahuje krátkou rešeršní studii, jež popisuje technologii tryskání a různé druhy tryskacích strojů. ...
  • Návrh dopravníku na rychlospojky 

    Klár, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem dopravníku na rychlospojky s ohledem na požadavky řešení. Práce je členěna do několika částí, kde ze začátku je uvedena formulace daného problému, krátká rešeršní studie a ideový návrh ...