Now showing items 1-2 of 2

  • Mobilní fotovoltaická elektrárna 

    Klíč, Tomáš
    Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a praktickou. V teoretické části je problematika rozebrána od současného stavu elektroenergetiky, podílu výroby jednotlivých zdrojů, trhu s fotovoltaickými ...
  • Pravděpodobnostní přístup pro hodnocení bezpečnosti zemnících soustav 

    Klíč, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá zemnícími soustavami, konkrétně jejich hodnocením z hlediska bezpečnosti. V úvodu práce je popsána teorie zemnění, princip, důvod jejich využití a rozdíl mezi současným způsobem hodnocení ...