Now showing items 1-20 of 31

 • Akumulátory pro nezávislou trakci 

  Hladiš, Vítězslav
  Cílem bakalářské práce je vytvořit literární přehled všech typů akumulátorů určených pro pohon v nezávislé trakci (dopravě). Jednotlivé typy akumulátorů mezi sebou porovnat a na základě jejich parametrů (hmotnost, cena, ...
 • Algoritmy generování trojfázové sinusové pulsní šířkové modulace 

  Rudolf, Ladislav
  Cílem této bakalářské práce je uvést čtenáře do problematiky algoritmu generování trojfázové sinusové pulsní šířkové modulace. Hlavní pozornost je věnována metodám generování pulsně šířkové modulace, jako je komparační ...
 • Asynchronní dynamometr - výkonový měnič 

  Vetiška, Vojtěch
  Tato práce se zabývá výkonovým měničem pro asynchronní dynamometr. Seznámíme se v ní s nároky kladenými na spínací tranzistory a budiče. Poté probereme princip a zapojení trojfázových frekvenčních měničů a aktivních ...
 • Číslicově řízený měnič pro asynchronní motor 

  Dráb, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom riadiacej časti frekvenčného meniča pre asynchrónny motor, ktorý je súčasťou laboratórneho standu. Práca obsahuje základný popis činnosti asynchrónneho stroja, popis funkcie a ...
 • Diagnostika výkonového měniče za chodu 

  Knobloch, Jan
  Dizertační práce se zabývá problematikou predikce havárie výkonového tranzistoru IGBT v~pulzním měniči na základě měřitelných změn vybraných parametrů (tzv. trendových veličin) vlivem procesu degradace tranzistoru během ...
 • Koncepce pracoviště pro měření lineárních motorů 

  Knobloch, Jan
  Diplomová práce pojednává o měření na lineárních motorech. Jedná se o sestavu dvou lineárních strojů na jedné dráze. Jeden je motorem a druhý zátěží. Práce se věnuje jejich matematickému popisu, řízení a měření. Je provedeno ...
 • Matematický model synchronního motoru s permanentními magnety 

  Fajkus, Petr
  Práce se zabývá návrhem řízení synchronního motoru s možností odbuzování. V současnosti se synchronní motory využívají v řadě aplikací. Často jsou používány synchronní motory s permanentními magnety. Tento typ motorů může ...
 • Měnič 12V DC/230V AC 

  Stejskal, Jiří
  Diplomová práce popisuje jednotlivé části výkonového střídače, jako jsou budiče, digitální signálový kontrolér, LC filtr, nevýkonový napájecí zdroj, stejnosměrný měnič a čtyřkvadrantový můstek a způsoby řízení digitálním ...
 • Měniče pro HVDC přenos elektrické energie 

  Martinec, Roman
  Cílem této práce bylo se seznámit se systémy HVDC, které jsou ve světě využívány. V bakalářské práci jsou uvedeny základní principy propojení stanic HVDC a konfigurace přenosové linky HVDC. V práci jsou dále popsány používané ...
 • Měniče pro svítidla s LED diodami 

  Zuber, Zalán
  Táto diplomová práca sa zaoberá s meničmi pre výkonové LED diódy. Dáva osvetu do oblasti LED svietení, analyzuje jednotlivé typy meničov, ukáže princípy ich funkčností. Ďalej navrhuje možné zapojenia pre tri rôzne napäťové ...
 • Měření teploty pomocí polovodičových čidel 

  Dostálek, Martin
  Tato práce pojednává o měření teploty pomocí elektronických teplotních čidel DS18B20, řízených mikropočítačem z řady AVR. Teplotní čidla tohoto typu využívají ke komunikaci s mikropočítačem sběrnici typu 1-wire. Sběrnice ...
 • Mikroprocesorové řízení spínaných zdrojů 

  Žůrek, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem procesorem řízeného spínaného zdroje. Zdroj je navrhován k napájení notebooku ze sítě automobilu.
 • Model elektrického vozidla v programu SIMULINK/SIMSCAPE 

  Kachlík, Jan
  Tématem diplomové práce je matematický model automobilu s elektrickým pohonem. Pohon se skládá z baterie článků Li-Ion, trojfázového střídače a synchronního motoru s permanentními magnety. Hlavním úkolem této práce je ...
 • Model pásového vozidla s dálkovým rádiovým ovládáním 

  Ctibor, Jiří
  Cílem bakalářské práce je návrh a vytvoření výrobní dokumentace stejnosměrného pohonu modelu pásového vozidla na dálkové ovládání, jeho konstrukce, naprogramování a oživení. Pro vytvoření výrobní dokumentace bylo třeba ...
 • Moderní metody bezsnímačového řízení pohonů s PMSM motorem 

  Lepka, Jaroslav
  Cílem této disertační práce je prozkoumat možnosti řízení PMSM motoru a navrhnout komplexní řešení bezsnímačového řízení ve velkém rozsahu otáček a momentů. Navržené řešení obsahuje prvky, které umožňují průmyslovou realizaci ...
 • Návrh a simulace řízení jednofázového aktivního usměrňovače 

  Bareš, Jiří
  Práce pojednává o jednofázovém aktivním usměrňovači, strategii jeho řízení a simulaci modelu. Na začátku práce je popsán princip fungování usměrňovače, a systém spínání tranzistorů, který ovlivňuje tvar odebíraného proudu. ...
 • Návrh pohonu elektrické lokomotivy 

  Dočekal, Martin
  Těžištěm práce je výpočet a návrh bateriově napájeného pohonu lokomotivy, pracující v pomocném vlečkovém režimu, tzn. při jízdě na úseku trati bez trolejového vedení. Navržené bateriové skupiny pro zajištění pojezdu vlaku ...
 • Návrh pohonu laminovacího zařízení 

  Koncer, Adam
  Diplomová práce se zabývá návrhem pohonů pro laminovací zařízení. Pohony pro tento stroj dodává firma Siemens, s její spoluprácí je tato diplomová práce vypracována. Čtenář je seznámen s laminovacím strojem a s pohony ...
 • Panel uživatelského rozhraní s dotykovým grafickým LCD 

  Plass, Petr
  Diplomová práce se zabývá realizací Panelu uživatelského rozhraní primárně určeného pro monitorování a zobrazování veličin elektrického pohonu experimentálního letounu Marabu. Panel je však možno použít v mnoha jiných ...
 • Prognosis and Health Management in electric drives applications implemented in existing systems with limited data rate 

  Klíma, Bohumil; Buchta, Luděk; Doseděl, Martin; Havránek, Zdeněk; Blaha, Petr (IEEE, 2019-09-10)
  Importance of the condition monitoring and predictive maintenance in motion systems is growing up as motion systems quantum and their complexity (number of axes, performance parameters) increases with increasing the ...