Now showing items 1-17 of 17

 • A 3D Scan Model and Thermal Image Data Fusion Algorithms for 3D Thermography in Medicine 

  Chromý, Adam; Klíma, Ondřej (NEUVEDEN, 2017-11-08)
  Objectives. At present, medical thermal imaging is still considered a mere qualitative tool enabling us to distinguish between but lacking the ability to quantify the physiological and nonphysiological states of the body. ...
 • Analýza nastavení formátu JPEG 2000 

  Mitaš, Matěj
  Tato práce se zabývá analýzou nastavení formátu JPEG 2000. Cílem je vyšetřit vhodné hodnoty nastavení pro různorodá obrazová data vzhledem ke kompresnímu výkonu, časové a paměťové náročnosti za užití knihoven Kakadu a ...
 • Analýza nastavení formátu JPEG 2000 

  Vrtělová, Lucie
  Tato práce řeší analýzu jednotlivých nastavení formátu JPEG 2000. Cílem této práce prozkoumat a porovnat jednotlivá nastavení a implementaci v různých knihovnách. Analýzu jsem provedla na dvou knihovnách implementujících ...
 • Analýza zabezpečení formátu JPEG 2000 proti chybám 

  Kovalčík, Marek
  Tato práce se zaobírá novodobým kompresním formátem JPEG 2000. Je zde analyzován vliv použití zabezpečovacích mechanismů při kompresi obrazu s různými nastaveními. Je zde zkoumáno, jaký vliv má použití vkládání značek ...
 • Doplněk Visual Studio Code pro kontrolu pravopisu 

  Gerguri, Denis
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením doplňku kontroly pravopisu pro textový editor zdrojových kódu Microsoft Visual Code. Práce popisuje historii kontroly pravopisu, dnešní volně nejpoužívanější knihovny a samotnou ...
 • Forenzní identifikace dětských obličejů 

  Klíma, Ondřej
  Tato práce se věnuje problematice srovnávání dětských obličejů. Jejím cílem je vytvoření aplikace poskytující funkce pro fotokomparaci a tzv. ageing. Obě tyto části pracují s portrétními fotografiemi dětí. Úkolem fotokomparace ...
 • GUI ke stavbě grafu filtrů pro FFmpeg 

  Klimaj, Daniel
  Táto práca sa zaoberá implementáciou aplikácie s grafickým používateľským rozhraním pre tvorbu grafov filtrov v FFmpeg. Práca obsahuje návrh riešenia, ktorý obsahuje návrh grafického rozhrania a návrh objektového modelu ...
 • GUI ke stavbě grafu filtrů pro FFmpeg 

  Sičkaruk, Roman
  Tato práce se zabývá tvorbou grafického uživatelského rozhraní pro tvorbu grafů filtrů FFmpeg. Obsahuje úvod do problematiky, návrh vzhledu, struktury, popis implementace této aplikace a srovnání s jíž existujícími nástroji ...
 • Implementace JPEG 2000 

  Zlatohlávek, Adam
  Tato práce se zaobírá novodobým kompresním řetězcem JPEG 2000. První část je rozborem technik používaných v základní části standardu a jejich možností v kompresním formátu. Druhá část se věnuje implementaci kompresního ...
 • Intensity-based non overlapping area registration supporting "drop-outs" in terms of model-based radiostereometric analysis 

  Klíma, Ondřej; Novobilský, Petr; Madeja, Roman; Bařina, David; Chromý, Adam; Španěl, Michal; Zemčík, Pavel (NEUVEDEN, 2018-03-28)
  Modelová radiostereometrická analýza (MBRSA) je metoda pro přesné měření migrace protézy, která nevyžaduje značení implantátu pomocí tantalových markerů. Místo toho je poloha a rotace protézy určena pomocí 2D-3D registrace ...
 • Komprese obrazu pomocí vlnkové transformace 

  Kaše, David
  Tato práce se zabývá kompresí obrazů pomocí vlnkové, konturletové a shearletové transformace. V první části je nastíněna problematika komprese obrazu a způsobu měření kvality. Jsou zde popsány  pojmy vlnka, multirozklad a ...
 • Rekonstrukce tvaru polygonálních modelů 

  Klíma, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou statistického zpracování polygonálních modelů. Cílem diplomové práce je rekonstrukce polygonálního modelu poškozené lebky. Rekonstrukce je řešena pomocí statistického modelu tvaru lebky. Práce ...
 • Srovnání metod měřicích kvalitu obrazů 

  Škurla, Adam
  Táto práca sa zaoberá metódami merajúcimi kvalitu obrazu a porovnaním ich výkonnosti v súvislosti s kompresnými štandardmi JPEG a JPEG 2000. V prvej časti približuje problematiku merania kvality obrazu, zmieňuje existujúce ...
 • Srovnání moderních formátů pro ztrátovou kompresi obrazu 

  Kalabza, Marek
  V této práci se porovnávají moderní metody komprese digitálních obrazů na daných datasetech v oblasti kvality. První část práce popisuje princip ztrátové komprese a poté samotné komprese formátů JPEG, Lepton, JPEG 2000, ...
 • Srovnání multimediálních frameworků 

  Brandejs, Zdenko
  Cílem této práce je vytvořit srovnání nejznámějších multimediálních frameworků podle podporovaných platforem, formátů a využití. Seznámit se s multimediálními frameworky a jejich knihovnami pro práci s multimédii. Konkrétně ...
 • Vyhledávání podobných CT dat podle obsahu 

  Hošek, Pavel
  Práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro vyhledávaní CT dat podle podobnosti. Zabývá se také porovnáním jednotlivých metod pro vyhledávání CT dat. Využívá knihovny třetích stran pro extrakci různých deskriptorů ...
 • Využití vlnkové transformace při zpracování obrazu 

  Dostál, Martin
  Vlnková transformace je využívána již několik desetiletí a je stále předmětem výzkumu - především její modifikace používající tzv. vlnky druhé generace. Oproti ostatním integrálním transformacím má několik výhod, těmi ...