Now showing items 1-6 of 6

 • Malý třífázový asynchronní motor 

  Klíma, Petr
  Hlavním cílem této bakalářské práce je určení parametrů asynchronního motoru o výkonu 155 W. Pro určení parametrů motoru byly zvoleny tři způsoby. Analytický výpočet dle dostupné literatury, výpočet v programu RMxprt a ...
 • Parní turbina rychloběžná kondenzační 

  Klíma, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh dispozičního uspořádání malé třítělesové rovnotlaké turbíny s jedním regulovaným a jedním neregulovaným odběrem, výpočet průtočných kanálů všech stupňů, návrh a výpočet regulačních ventilů ...
 • Parní turbiny 

  Klíma, Petr
  Cílem této bakalářské práce je popsat vývoj parních turbín, základní části parní turbíny a její typy. V teoretické části je popsána historie parní turbíny ve světě a České republice, dále princip parní turbíny, popis ...
 • Podnikatelský záměr 

  Rujbr, Lubomír
  Moje diplomová práce se zabývá problematikou podnikatelského záměru. Po vymezení základních pojmů, které se týkají této práce, provedu analýzu vnitřního a vnějšího prostředí firmy MMB Consulting, s. r. o. a navrhnu pro ni ...
 • Projekt linky pro moření obilnin 

  Klíma, Petr
  Tématem této práce je projekt linky pro moření obilnin. V dokumentu jsou popsány jednotlivé části linky. Dle požadavku zadavatele byla ponechána některá stávající zařízení a doplněna o části chybějící. Mezi doplněné zařízení ...
 • Skin efekt ve vysokootáčkových elektrických strojích. 

  Klíma, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá potlačením vlivu skin a proximity efektu ve vysokootáčkových strojích. V první části jsou shrnuté obecné poznatky o vysokootáčkových strojích. Druhá část je věnována principu a možným potlačením ...