Now showing items 1-3 of 3

 • Malý třífázový asynchronní motor 

  Klíma, Petr
  Hlavním cílem této bakalářské práce je určení parametrů asynchronního motoru o výkonu 155 W. Pro určení parametrů motoru byly zvoleny tři způsoby. Analytický výpočet dle dostupné literatury, výpočet v programu RMxprt a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Rujbr, Lubomír
  Moje diplomová práce se zabývá problematikou podnikatelského záměru. Po vymezení základních pojmů, které se týkají této práce, provedu analýzu vnitřního a vnějšího prostředí firmy MMB Consulting, s. r. o. a navrhnu pro ni ...
 • Projekt linky pro moření obilnin 

  Klíma, Petr
  Tématem této práce je projekt linky pro moření obilnin. V dokumentu jsou popsány jednotlivé části linky. Dle požadavku zadavatele byla ponechána některá stávající zařízení a doplněna o části chybějící. Mezi doplněné zařízení ...