Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingová komunikace 

    Klímová, Daniela
    Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti ENDEKA s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. V první, teoretické části, jsou vysvětleny základní teoretické pojmy, druhá část analyzuje současnou situaci ...
  • Zhodnocení hospodaření vybrané obce 

    Klímová, Daniela
    Tato bakalářská práce se věnuje problematice hospodaření obce Domašov nad Bystřicí. Zabývá se zhodnocením hospodaření obce Domašov nad Bystřicí v letech 2011-2015. První část je věnována teoretickým poznatkům z oblasti ...